Träningssajten Ivey Poker listar 5 största pokertells online

iveypokerIvey Poker är en träningssajt grundad av pokerfenomenet Phil Ivey och nyligen publicerades en lista där sajtens experter utser 5 pokertells som de anser vara de viktigaste.

En tell i poker innebär en ofrivillig hint om handens styrka hos en spelare. I livepoker kan detta till exempel vara darr på rösten. När det gäller onlinepoker gäller det naturligt nog andra saker som framgår i listan som ska presenteras här.

En spelare tar ständigt lång tid på sig att agera

Att en spelare gång efter annan tar lång tid på sig innan denne agerar är ett tecken på att han är fokuserad på annat samtidigt som han spelar poker. I detta läge kan du utnyttja att spelaren inte är helt fokuserad genom att spela mer aggressivt mot spelaren ifråga som då inte märker att du siktar in dig särskilt mot honom/henne som ovetande fortsätter att spela korten.

Ändrat beteende i chatten

Om en spelare som normalt sett är väldigt aktiv i chatten plötsligt blir passiv kan det bero på att denne har en väldigt stark hand och lägger all koncentration på att spela denna.

Förvald check eller fold

Spelare som använder sig av möjligheten att markera en förvald check eller fold är ofta beredda att ge upp dåliga händer och mindre benägna att göra något kreativt med dessa (läs: bluffa). Därför kan det vara vinstgivande att satsa oftare i lägen där dessa kan tänkas lägga sig.

Förvald check-raise

Detta har likheter med ovanstående tell, fast signalerar i stället mycket styrka. Det rekommenderade i dessa lägen är att ofta lägga dig om din hand inte är väldigt stark.

En lång paus före en bet eller raise

Detta kan misstas för en bluff, men signalerar ofta det motsatta, dvs. en mycket stark hand. Spelarens långa betänketid kan alltså vara ett tecken på att denne bara låtsas ha viss beslutsångest medan han sedan länge har bestämt sig för bet/raise.

Samtliga dessa tips angående tells var tips presenterade av teamet bakom Ivey Poker, exakt vilka som var involverade i artikeln framgick dock inte. Du kan besöka IveyPoker.com och få fler tips av experter som Patrik Antonius, Jennifer Harman och Dan Shak.

Dela på