Turneringspsykologi i poker

pokerkortDet finns skäl att se närmare på några psykologiska aspekter som gäller särskilt för turneringar i poker.

Processen att ackumulera marker

I en turnering handlar det främst om att ackumulera marker. Det råkar också vara så att det händer saker psykologisk under denna process. Att samla på sig marker i en turnering handlar inte enbart att få så mycket som möjligt eller att förbättra sin placering … antalet marker du förfogar över i en turnering är också dina möjligheter.

När du förlorar en del av dina marker förlorar du också möjligheter i form av att inte längre vara chip leader, större risk  att du blir pot committed osv. Om du lyckas öka mängden marker för att sedan förlora en stor del av dessa kommer det fresta på tålamodet. I detta läge är det vanligt att en spelare snabbt försöker vinna tillbaka och på nytt bygga upp en summa.

Detta är något som gäller under hela turneringen. De flesta spelare som tar sig långt i en turnering kommer erfara perioder då stacken växer, men också då den minskar eller att dess tillökning stagnerar. Lika viktigt som det är att ständigt fortsätta vara aktiv och försöka öka mängden marker är att kunna ta det lugnt och invänta bra lägen under perioder då ökningen av din stack avstannat.

Denna mentala aspekt, av händelsen då ackumulerade markerna försvinner och därmed också en försämring av placering, bidrar ofta till undergången för en spelare som nått en bit i en turnering. Det händer är inte sällan att denne då under ett kort skede rasar och kanske åker ur turneringen.

Hur dynamiken påverkar

Det gäller att vara medveten om den psykologiska sidan av hur dynamiken i turneringsspelet påverkar i poker. När en uppgång följs av en nedgång är det vanligt att spelaren alltför snabbt vill vilja vinna tillbaka det förlorade och återuppta jakten på de som ligger bäst till. En skicklig turneringsspelare som ofta når topplaceringarna klarar att förbli kall efter en nedgång och fortsätter att spela som innan. Han är förberedd på att det även kommer ske nedgångar i hans stack precis som det gör i cash game. Vad som tilldrar sig extra mental prövning i turneringar är alltså att det även finns placeringar inblandade.

Här kan det vara bra att göra en liknelse med en bil som kör in i depån under ett Formel 1 lopp. Det är något oundvikligt och på samma sätt kommer några av de bilar som svischar förbi själva tvingas in i depå senare.