Nybörjarens guide till pokerturneringar

Som nybörjare kan det vara lockande att bara kasta sig in i de hundratals olika turneringar som anordnas på nätet och live, men om du önskar utvecklas som spelare och öka dina chanser för att faktiskt vinna bör du välja turneringar omsorgsfullt. Ett steg i rätt riktning är att avsätta lite tid åt att lära dig mer om de olika pokerturneringar som finns och vad som skiljer dem åt. Att bara slumpvis betala för att få vara med i den turnering som har den mest lysande, blinkande bannerannonsen är sällan en bra strategi.

Vad är en pokerturnering?

Turneringar vs. Cash games
En pokerturnering är en spelform där spelare gradvis slås ut under spelets gång tills en ensam vinnare sitter med samtliga marker. Ofta innehåller en turnering så många spelare att deltagarna initialt behöver spridas ut över många olika bord för att göra spelet hanterligt. (Att ha fler än 10 spelare vid ett bord är ovanligt i pokersammanhang). Sedan minskar antalet gradvis tills bara ett finalbord återstår. Om antalet deltagare minskar snabbt vid ett visst bord kan spelare flyttas till det bordet från något av de övriga borden.

I de allra flesta turneringar startar alla spelare med lika många marker och möjligheten att under spelets gång fylla på med nya marker är starkt begränsad. I många turneringar tillåts det inte alls, men det finns även turneringsformer som tillåter till exempel en enda påfyllning av högen. Detta skiljer turneringar från cash games (ringspel), eftersom cash games normalt tillåter att deltagarna köper nya marker vartefter – en av anledningarna till att en del människor förlorar mycket mer än de initialt tänkt sig. Cash games brukar också ha en lösare spelstruktur där man kan komma och gå på ett annat vis. Vid cash game borden på nätet brukar det till exempel vara möjligt att sätta sig vid bordet, spela några händer och sedan ta med sig de eventuella pengar man vunnit och gå vidare till ett nytt bord.

Buy-in (inköp)
För att få delta i en turnering betalar man vanligtvis en avgift som på svenska kallas inköp och på engelska buy-in. Inköpet brukar bestå av två delar, en prispottdel och en inträdesavgift. Om en turnering till exempel har inköp $100+$10 innebär det att $100 går till prispotten och $10 till arrangören.

Ofta utgörs vinstpotten av inköpen , men för att locka spelare att anmäla sig kan den som arrangerar turneringen välja att garantera en viss storlek på vinstpotten. Detta för att potentiella deltagare inte ska behöva oroa sig över att vinstpotten vid lågt deltagarantal blir för liten för att det ska vara någon vits att spela.

Vinster
Normalt kan man innan man anmäler sig till en turnering se hur många deltagare som kommer att få betalt, till exempelvis de 10 eller 25 högst placerade. I vissa turneringar sprids vinstpotten ut över väldigt många spelare och även den som hamnar på till exempel 1500:e plats kan få betalt – dock betydligt mindre än de som placerar sig högre upp.

Eftersom vinstpotten är ackumulativ kan den som deltar i turneringar vinna stora summor pengar utan att behöva betala särskilt mycket i inköp.

Blinds / mörkar
För att turneringar inte ska riskera att fortsätta i evighet brukar man låta blindsen (mörkarna) bli större och större vartefter, till skillnad från cash games (ringspel) där blindsen är konstanta.

Olika turneringstyper

Garanterad vs. inte garanterad
Som nämnts tidigare kan arrangören av en pokerturnering välja att garantera att prispotten kommer att uppgå till en viss minimisumma, för att locka spelare att anmäla sig. När en turnering inte är garanterad beror prispotten helt och hållet på hur många spelare som anmäler sig och storleken på inköpet.

När arrangörer garanterar en prispott stipulerar de ofta att tävlingen kommer att ställas in om deltagarantalet inte når över en viss nivå. Arrangören vill helt enkelt inte ta risken att garantera $1 miljon i prispott och bli tvungen att dela ut den trots att bara 50 personer betalade $100+$10 i inköp.

Satellit
En satellit spelar man inte för att ta hem en vinstpott bestående av pengar utan för att vinna inträde i en annan turnering. Dyra pokerturneringar med höga inköp har ofta satelliter knutna till sig så att även spelare med mindre plånbok ska ha en teoretisk chans att ta sig in. Ibland har satelliterna egna satelliter, så att det är möjligt att sakta med säkert arbeta sig upp från en turnering där inträdet kostar några dollar till en stor turnering med miljoner i prispotten. Det går alltså att köpa inträde till en $10+$1 satellit och genom den vinna inträde till en $100+$10 satellit som i sin tur delar ut inträden till en $500+$50 satellit, och så vidare. Har man lite mer pengar att röra sig med kan man hoppa över de billigaste satelliterna och till exempel köpa in sig direkt i $500+$50 satelliten för att inte behöva lägga ned lika mycket tid på att sakta arbeta sig upp.

Freeroll
En freeroll är en turnering utan inköp. Trots att man inte betalar något för att få vara med kan man vinna pengar eller något annat pris, till exempel inköp till en annan turnering.

Vissa freerolls kan vem som helst anmäla sig till medan andra har inträdeskrav. Den första typen av freeroll innehåller ofta 500-2000 spelare och man behöver vanligen registrera sig i god tid för att få en plats innan alla bord är fyllda.

Freerolls med inträdeskrav kan till exempel arrangeras för spelare som brukar spela cash games och kräva att man måste ha spelat ett visst antal händer om riktiga pengar för att få delta. Freerolls med inträdeskrav har normalt större prispott än freerolls helt utan krav.

Viktigt att tänka på är att spelare som deltar i en freeroll tenderar att ha en mer vårdslös spelstil jämfört med turneringar med inköp. Det är till exempel vanligt med mer okoncentrerade spelare, och vissa deltagare kommer att ta betydligt större risker än vad de skulle göra om de betalt för att få vara med. Den spelteknik du utarbetar genom att spela freerolls kan därför behöva anpassas rejält om du vill kunna nå framgång även i vanliga turneringar med inköp.

Rebuy & add-on vs. Freezeout
Rebuy innebär att du har möjlighet att köpa nya marker när du förlorat alla dina, men du får bara köpa samma mängd som du började turneringen med. I princip köper du alltså in dig i turneringen en gång till, fast i ett senare skede då deltagarantalet kanske redan hunnit minska en hel del. Ofta tillåts bara rebuys under turneringens första timme.

En add-on kräver inte att du fått slut på marker för att fylla på din hög. Vissa turneringar tillåter endast en add-on medan andra tillåter flera. Priset på en add-on avgörs normalt av turneringens inköp.

Värt att tänka på är att möjligheten till rebuys och add-ons kan få spelare att agera extra vårdslöst eftersom de vet att de kan skaffa nya marker. Om rebuys till exepel kan ske under den första timmen kan man märka en markant skillnad i spelstil när turneringen går in på sin andra timme.

De pengar deltagarna betalar för rebuys och add-ons används för att bygga på prispotten, vilket innebär att man när turneringen kör igång inte vet exakt hur stor prispotten kommer att bli.

I en freezeout tillåts varken rebuys eller add-ons. När du blivit av med de marker du fick inledingsvis är du ute ur turneringen. De allra flesta pokerturneringar är freezouts, så om arrangören inte anger om en turnering är freezout eller ej kan man i normalfallet utgå ifrån att det är en freezout och att det inte kommer att gå att fylla på med marker när den väl startat.

Sit-n-Go
Sit-n-Go turneringar, även kända som Sit & Go och SnG, är turneringar som inte innehåller multipla bord. Eftersom det är mycket ovanligt med fler än 10 spelare vid ett pokerbord är Sit-n-Go turneringar normalt små och är ofta över inom en timme. De spelas i normalfallet som freezeouts. Om 10 spelare deltar är det vanligt att de som placerar sig på plats 1 till 3 får betalt, medan Sit-n-Go turneringar med bara sex eller åtta spelare vanligen bara betalar ut vinstpengar till ettan och tvåan.

Privata turneringar
En privat turnering kan givetvis vara en turnering som arrangeras inofficellt hemma vid någons köksbord, men idag erbjuder även många pokersajter möjligheten att arrangera privata turneringar online. Vanligen går det till så att den spelare som står värd för turneringen får ett lösenord som han eller hon sedan delar med sig av till de spelare som bjuds in.