Outs och pottodds

Om man vill förbättra sitt spel och se sin bankrulle växa är det bra att sätta sig in i hur outs och pottodds fungerar vid pokerbordet.

Med ”outs” menas de kort som förbättrar din hand tillräckligt mycket för att du ska vinna potten, till exempel vill ju den som sitter med två spader på hand och två spader på bordet i Texas Hold’em att det ska dyka upp ytterligare en spader på bordet för att ge färg. All kvarvarande spader i leken är då ”outs”.

För att räkna ut pottoddsen börjar man med att se hur många kort som återstår i leken i förhållande till hur många av dessa kort som utgör en ”out”, det vill säga kort som skulle förbättra din hand tillräckligt mycket för att du ska vinna handen.

Det är viktigt att tänka på att kort på bordet som utgör en out för dig även kan utgöra en out för någon annan. Låt oss ponera att du har klöver ess och klöver kung på hand, och att floppen består av klöver sju, klöver åtta och hjärter åtta. Du vill nu givetvis få klöver för att få färg och så vitt du vet kan det finnas upp till nio klöver kvar i leken som skulle kunna hamna på bordet. Ett vanligt nybörjarmisstag är nu att tro att eftersom det finns nio kort som kan hjälpa dig till högsta färg är du i princip garanterad att vinna potten. En mer erfaren spelare skulle fästa mer uppmärksamhet vid hur bordet ser ut. Om klöver sex eller klöver nio hamnar på bordet finns det risk för att någon av dina motspelare får en straight flush, och då spelar det inte någon roll att du har högsta färg – du kommer att förlora ändå.

Som du ser måste man ta med motståndarnas potentiella händer i beräkningen när man granskar sina pottodds. Om du till exempel har anledning att tro att din motståndare sitter med ett lågt par på hand och inte kan få straight flush har du inte bara nio outs i form av klöver utan kan också vinna med hjälp av de återstående essen och kungarna i leken.

Några Tips

Utan att fuska är det omöjligt att veta med säkerhet vad ens motståndare sitter med, vilket är en stor del av charmen med poker. Varje hand handlar om assymetrisk information, och den som är duktig på att processa tillgänglig information, se andra spelares mönster och göra korrekta bedömningar av en motståndares psykologiska status kommer att ha ett övertag vid bordet. Eftersom du aldrig kan vara helt säker på att din bedömning är korrekt kan det dock vara en god idé att räkna en del av dina outs som halva outs.

Ponera till exempel att du efter floppen sitter med stegdrag med öppna ändar, samtidigt som floppen innehåller två ruter. En del av korten som skulle passa i din stege skulle även skapa färg på bordet, vilket skulle slå din stege. Här är det därför oftast lämpligt att räkna outsen som halva odds, för att hindra sig själv från att ge sig in i en typ av händer som leder till förluster på lång sikt.

Ju mer poker du spelar desto bättre kommer du bli på att snabbt räkna ut dina outs och beräkna pottoddsen. Många erfarna spelare gör det mer eller mindre automatiskt utan att ens reflektera över att det är statistik de sysslar med. I början kan det kännas komplicerat, men det blir lättare och lättare ju mer träning man får och dessutom kan den som gör den extra ansträngningen njuta av att se sin bankrulle växa över tid.