Fixed Limit hold’em – detaljerade tips

kort_utspriddaHär följer en detaljerad genomgång hur du spelar Texas hold’em fixed limit där rekommenderade strategier förklaras.

Huvudavsnitt:

1. Grundläggande introduktion
2. Shorthanded
3. Longhanded

Dessa förkortningar och termer används i texten:

A, K, Q, J, T – ess, kung, dam, knekt, tio.
OC – betyder off cut och är positionen före buttom.
Buttom – är spelaren som sitter på knappen och har position på de andra spelarna.
Suited (s) – kort i samma färg.
Off suited (o) – kort i olika färg.

Grundläggande introduktion i strategier för fixed limit

Spelstrukturen fixed limit innebär att satsningsbeloppen är fixerade till ett enda belopp. Detta belopp är hälften så stort under första två satsningsrundorna som under de två sista.

De omständigheter som gäller i fixed limit ställer också upp de huvudsakliga premisserna för spelet:

  • Potterna blir mindre än i no limit.
  • Pott odds blir väldigt viktigt medan vikten av implicerade odds minskar.
  • Det tenderar bli fler flervägspotter då det är svårt att köpa ut spelare.
  • Du bör oftast bestämma dig för om du har något i handen att göra direkt efter floppen då det sedan kommer dubbelt så dyrt att syna.

Det är viktigt att förstå innebörden av dessa fyra punkter och särskilt den första. Det är uppenbart att potterna blir mindre, men bortom det uppenbara gäller att förstå konsekvensen, vilken är att varje pott är viktig för att gå plus i limit medan det räcker att spela de stora potterna korrekt för att gå plus i no limit.

Shorthanded

På bord som är shorthanded (bord för max 6 spelare) kommer blindsen oftare, vilket leder till att du måste spela fler händer än på ett bord som är longhanded.

Du måste ibland syna hela vägen med minde par och även A hög. Ett toppar med hög kicker kan närapå räknas som monsterhand och samtidigt blir spekulativa händer sällan värda spela.

Undvik mellan och låga off suited ess, samt låga suited ess. Du kan trots allt spela fler ess än i longhanded eftersom ett par i ess eller t.o.m. ess hög ofta räcker till att vinna potten.

Undvik suited connectors lägre än runt 9-8, 8-7 i alla lägen. Starthänder med höga kort har däremot högt värde, vilket gör att händer som KJ och KT är betydligt mer spelbara från alla positioner än i longhanded.

Floppen

Det blir ofta potter med 2-4 spelare (och på turn och river ofta 2-3 spelare) och därmed ges dåliga pottodds, inklusive lite döda pengar i potten. Spelar du på mikronivåer kommer du ofta sitta vid bord där 4-5 spelare synar både före och efter floppen, vilket gör att du måste räkna ner värdet på starka par då dessa inte längre kommer vinna lika ofta. Detta kan vara ett frustrerande element, men tänk på att de potter du vinner kommer bli större.

Om du spelar mot flera spelare måste du också fråga dig ifall du ska satsa direkt efter flopp eller ej med en gjord hand. Att satsa direkt efter floppen innebär en liten satsning, vilket medför goda pott odds för dina motståndare. Väntar du till turn, kan du göra en stor satsning och på så sätt skapa sämre odds, fast då ger du samtidigt de andra ett gratiskort och riskerar att en annan hand förbättras.

Vi kan titta på två exempel där du möter två spelare i vardera.

  1. Floppen 2-7-8 ger dig toppar med bra kicker. Här bör du oftast satsa direkt för att skydda handen mot överkort.
  2. Floppen 2-Q-K ger dig toppar med bra kicker. Här kan du vänta med att satsa till på turn då din hand inte är lika utsatt för att bli slagen på turn.

Turn

Nu är det dags att verkligen överväga din hand. Det har blivit dubbelt så dyrt att syna och därmed är det inte läge för att spela löst. Om du synar på turn ska du i regel vara inställd på att syna även på river, undantaget är då du synar med en draghand och sedan inte träffar.

På turn finns också ett bra läge att vinna potter ifall motståndaren visar svaghet. Ifall du möter en spelare som satsar före dig efter floppen och du synar varpå denne sedan checkar på turn kan du ofta vinna genom att satsa.

Likadant bör du undvika att visa svaghet på turn när du själv agerar innan en motspelare. Om du satsat på floppen bör du ibland satsa på turn även om du inte är alltför nöjd med din hand. Detta eftersom det ofta händer att en spelare som synat på floppen gjort det på grund av priset och sedan kommer vara mer ovillig att syna en andra gång då beloppet höjts.

River

Som sades precis gällande turn så bör du sällan lägga din hand på river om du valt att satsa på turn. Om detta händer dig ofta har du planerat ditt spel fel.

Tänk också på att du får bra pottodds när du synar på river eftersom det brukar ligga en del i potten i detta läge och om du till exempel bara behöver betala $1 för att vinna $10 har du råd att ha den sämsta handen flera gånger när du synar och ändå gå plus långsiktigt. Att lägga sig felaktigt på river mot en bluff eller mot en spelare som satsar medan han felaktigt tror sig ha bästa handen är kostsamt.

Eftersom Fixed Limit handlar om varje bet är det viktigt att värdebeta på river när du tror dig ha den bästa handen och inte ta det säkra före det osäkra och bara checka. Det finns så klart lägen där du föredrar check/syn och särskilt då du är övertygad om att motståndaren jagar ett drag och river-kortet möjliggör både stege och färg – det hatiska kortet för oss tight-aggressiva pokerspelare.

Tidig och sen position

Det finns nackdelar och fördelar med olika positioner. Sitter du i sen position har du mestadels fördelar på din sida och i dessa positioner bör du spela fler händer än annars.

Är du i tidig position har du minst information av samtliga inblandade. En viss fördel är att kunna satsa först och signalera styrka, vilket kan vinna potter då ingen har en stark hand eller draghand.

Att vara sist att agera innebär att du har position på de andra och du kan utnyttja detta till att satsa och vinna potter när spelare före dig visar svaghet. Du kan även satsa för gratiskort, det vill säga att satsa efter floppen då det är billigt för att indikera styrka och på så sätt få motspelare före dig att låta bli att satsa på turn.

Höj från OC och Button med många händer om ingen öppnat satsningen. Om du ska spela från 1a och 2a position ska du helst höja då du vill reducera fältet, bland annat för att slippa få en dålig position om OC och Button får limpa billigt efter dig.

Att spela med blinds

Small Blind är en position där du kan gå med för halva priset (om den möjligheten uppstår). Även om du kan limpa in för halva priset och med oddset 3-1 måste du vara medveten om att du sedan får en dålig position och att detta är en rejält negativ faktor. Därför bör du lägga många händer i denna position. Vid den eventualitet att du är först in (dvs. alla har lagt sig) som small blind bör du höja relativt ofta och inte bara limpa in de gånger du tänker spela handen.  Även att du som sagt får bra pott odds innebär positionsnackdelen att du bör försöka vinna potten pre flop i vissa lägen.

Bland det svåraste i fixed limit är att spela med big blind. Här kan du inte lägga dig som annars varje gång du inte får en bra hand, du måste spela med många sämre händer än ditt normala handurval annars kommer du förlora för mycket pengar från denna position. Att bara spela dina vanliga 20%-25% av starthänder innebär att du kommer förlora nästan 4 av 5 big blind på ett aggressivt bord, vilket är alltför kostsamt. Dessutom finns en sekundär faktor: om motspelarna märker att du konstant lägger dig från BB mot höjningar pre flop kommer de höja än mer när du betalar BB.

Du måste alltså då och då försvara dina big blinds och förutom att syna med fler händer från denna position än från övriga bör du ibland också re-raisa när en spelare höjt först in i sen position för att ta tillbaka initiativet samt visa för de andra att det inte är friktionsfritt att försöka stjäla dina blinds.

Longhanded

Longhanded eller fulla bord innebär normalt att 8-10 spelare sitter vid bordet. Longhanded är mindre populärt nu än för ett antal år sedan, men föredrar du att spela på dessa bord kommer här några grundläggande tips (tänk på att samma strategier inte alltid fungerar för longhanded och shorthanded).

På fulla bord har du råd att spela väldigt selektivt då blindsen kommer mer sällan. En direkt konsekvens är ett par ganska sällan räcker för att ta hem potten. Spekulativa händer blir i stället mer värda att spela då pott oddsen ofta är bra tack vare fler i handen spelare.

Några riktlinjer för starthänder på fulla bord

Höga par (AA, KK, QQ, JJ) – Spela dessa aggressivt från alla positioner. Ditt spel kan ibland varieras genom att bara limpa för att förhoppningsvis få in en check-raise.

Medelhöga par (TT, 99, 88) – Försök spela dessa så ofta som möjligt. Höj med TT och höj eller limpa med de andra. Syna ogärna tre höjningar med 99 och 88, likadant med TT om det är tight spel.

Låga och mellanlåga par (22-77) – Gå med om det är billigt och flera motståndare är med i handen (du behöver de implicerade oddsen), annars folda.

AQ och KQ – Spela dessa aggressivt och syna inte för ofta. Om det varit flera höjningar bör du lägga händerna ifall dem inte är i samma färg. I tidig position bör du ofta höja med AQ medan du kan limpa med KQs.

Axs – Helst ska flera motståndare vara med i potten om det ska vara värt att spela ess med medioker eller låg kicker. Du bör inte gå med om potten höjts tre gånger. Undvik att spela dessa händer helt från tidig position (AJs och ATs kan du spela i tidig position om spelet inte är alltför aggressivt) .

Axo – Spela endast från sen position och höj om du är först in.

Suited connectors – Det är viktigt att flera är med i potten, helst minst fyra spelare, för att du ska få rätt odds att syna med eventuella draghänder senare i handen. Eftersom du inte vet hur många som kommer delta i handen samt att höjningar kan komma att ske bör du inte spela dessa i tidig position.