Sätta press på motspelaren – ett av de viktiga vinstkoncepten i poker

spegelglasAtt sätta press på motspelaren i poker är ett av de viktigaste vinstkoncepten och ingår i stort sett i varje framgångsrik spelares taktik. Särskilt gäller detta i Texas hold’em No Limit där två kort på hand hos varje spelare gör att någon sällan har en riktigt stark hand och, som skäl nummer två, att det är No Limit utgör själva förutsättningen för att kunna sätta ordentlig press.

Varför passivitet förlorar mot aggressivitet i poker

Det går att understödja ovanstående rubrik med en mängd skäl. Några av de primära anledningarna till varför påståendet att passivitet förlorar mot aggressivitet är att den passiva spelaren inte vet vad som kommer hända härnäst och därför spelar vad som skulle liknas vid en mer ”godtycklig” poker. Passiva spelare lägger ofta händer av fruktan inför en ny ännu större bet på nästa gata, vilket gör att den aggressiva spelaren vinner många potter utan att behöva visa upp den bästa handen på showdown.

Det bör tilläggas att hur effektiv strategin att sätta press är beror på omständigheterna. Det kan vara kontraproduktivt på de allra lägsta insatsnivåerna eftersom det är billigt att syna till den grad att det är svårt att ens uppleva pressen.

Ett exempel

För att bättre illustrera hur du kan sätta press på din motspelare i en hand och ofta vinna då ingen av er har en legitim hand, vilket så ofta just är fallet i Texas hold’em, följer här ett exempel från en turnering.

Spelet är Hold’em No limit, blind 30/60, 9 spelare vid bordet.

Vi (4630 i marker) sitter på big blind och checkar med 6 (hjärter) 3 (klöver) när det kommer till oss. Spelare 1 (4790 i marker) har limpat in från första position, vilket skvallrar om att detta kan vara en nybörjare eller en någon som hoppas på att få re-raisa. Två andra spelare väljer att syna.

Floppen kommer 9 (hjärter) 7 (hjärter) 3 (hjärter)

Small blind checkar och vi höjer 120 med vårt färgdrag – med tanke på floppen är det lämpligt att få information så tidigt som möjligt och att syna efter en annan spelares höjning är inte önskvärt (check/fold är dock ett alternativ). Spelaren som höjde UTG synar medan övriga har lagt sig.

På turn kommer 2 (spader)

Vi betar denna gång med 240 och potten är 720. Därmed kostar det mer än en tredjedel för Spelare 1 att syna, vilket ger honom negativa pottodds för att dra till färg.

Vi betar alltså ut en tredje gång trots att vi bara har träffat det lägsta paret. Skälen är 1) vi tror inte att vår motspelare har något och en ytterligare höjning kan få honom att lägga sig och vi tar hem potten, 2) vi satsar för värde på grund av vårt färgdrag, 3) om vi bara checkar låter vi eventuellt initiativet tas över av vår motspelare och ifall han betar bör vi lägga oss.

Spelare 1 väljer dock att syna.

På river kommer Q (klöver)

Vi träffade inte vår färg, vilket vi dock är ganska glada över då alltmer tyder på att Spelare 1 drar till samma färg och troligtvis till en högre färghand. Att damen kom på river är inte optimalt då den kan ha träffat motståndarens hand, men att tänka ”worst case scenario” i poker är inte förenligt med aggressivt spel.

Vi satsar 360, vilket är en ganska liten satsning. Om vårt antagande stämmer att Spelare 1 sitter på ett missat drag bör detta räcka. Eftersom vi satsat hela vägen luktar det inte bluff om vår satsning och ifall vår motspelare har träffat färgen redan på floppen och enbart slowspelat vill vi inte betala av honom mer än nödvändigt.

Spelare 1 lägger sig och vi tar hem potten.

Som exemplet visar var det spelaren som satte press som ökade sina chanser att vinna potten oavsett om han träffade en hand eller inte. En nackdel med att spela passivt är följaktligen att du oftare utsätts för en bluff och även om detta ibland är perfekt är det långsiktigt inte att föredra då vi – om vi inte har enorma färdigheter att läsa av spelet – kommer förlora många potter med den bästa handen.