Poker strategi – Continuation Bet

Continuation bet är en viktig del av alla pokerspelares arsenal men det är viktigt att få balansen rätt. Om det används för ofta blir det helt ineffektivt men används det å andra sidan för sällan så kommer du missa en stor andel potter vid pokerbordet. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att behärska continuation bet och hur de bäst används.

Vad är ett continuation bet

Ett continuation bet är ett klassiskt exempel på aggressivt pokerspelande. Tänkt dig att du höjde innan floppen och sedan missade floppen helt. Du kan nu ge upp eller också kan du satsa trots den mycket svaga handen du håller – En bluff maskerad som överlägsen styrka. Denna satsning, kära läsare, är vad som kallas ett continuation bet och dess syfte är att vinna en pott så snabbt och enkelt som möjligt.

Varför kan continuation bet vara effektiva?

Ett väll utfört continuation bet kan vara mycket effektivt eftersom det är en så logisk handling. Du höjde pre-flop så du har mer eller mindre berättat för hela bordet att du har en bättre än genomsnittlig hand och troligen en mycket bättre än genomsnittlig hand. Det är helt enkelt inte konstigt att du har en bra hand efter floppen. Höga kort är troliga att ha get dig minst ett par och även den sämsta flopp kan ha gett dig triss eller ett överpar i hålet. Varför skulle du inte satsa på floppen efter att ha bettat pre-flop.

Vad är ett bra Continuation Bet?

Precis som med alla poker strategier så måste du ta motståndet i beaktande när du bestämmer storleken på ditt continuation bet men generellt sett så är ett bra continuation bet på mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av potten,

Detta är viktigt då ett för liten satsning riskerar att skapa bra pott odds för dina motståndare och vi vill inte att de skall stanna i handen eftersom vi inte vill se turnen med en hand som helt missade bordet. Men om du satsar för stort – speciellt om du gör ett overbet – så riskerar vi alltför mycket pengar om handen går fel.

Din position är mycket viktig när det kommer till om ett continuation bets skall fungera som du vill. Det är svårt nog att spela en riktig hand ur position så försök undvika att bluffa när du är ur position. Kom ihåg att hålla utkik efter luriga spelare som kanske försöker lura dig med en check raise. Detta är extra viktigt när continuation bettingen har gått bra och du har fått vinna många obestridda potter.

Kom ihåg att överväga vilken hand det är troligt att dina motståndare tror att du kan tänkas sitta med. Om du höjde pre-flop och bordet visar 4-4-2 så skall du inte förutsätta att dina motståndare kommer tro att du har en bra hand om du bettar. Överanvänd inte continuation bets utan använd dem klokt.

När skall man göra continuation bet

Desto fler spelare som är med i potten desto mindre troligt är det att ett continuation bet kommer fungera. Titta på tabellen nedan vilket på ett bra sätt illustrerar oddsen för att ingen av de övriga motståndaren skall ha träffat floppen:

Motståndare – Chans att de missat

1 – 65%
2 – 41%
3 – 26%
4 – 16%
5 – 9%
6 – 5%
7 – 3%
8 – 1%

Som du klart kan se så ökar chansen att du blir synad av någon som träffat en del av floppen om fler spelare ser floppen. Om de träffar har de troligtvis ett stort övertag. Mot en enskild motståndare så är chansen ungefär två på tre att motståndaren inte förbättrade sin hand genom att träffa floppen så du bör använda continuation bet ofta. Mot fler motståndare är continuation bet mindre troligt att fungera och du bör därför överväga att ge dig och ge upp potten.

Du bör också hålla utkik efter personer som alltid synar, sk calling stations, och undvika att använda continuation bet mot dem. Som vi vet så synar dessa spelare nästan vad som helst och är därför troliga att syna ditt continuation bet. Bluffa aldrig mot calling stations.

Du bör också vara försiktig på floppar som erbjuder många dragmöjligheter. En flopp såsom 9 – J – K, med två kort i samma färg ökar chansen att ditt continuation bet synas av någon som hoppas träffa ett drag eller någon som vill bluffa att han träffat.

När ditt continuation bet misslyckas

Du har två val när ditt continuation bet på floppen misslyckas. Du kan endera återigen skicka marker mot bordets center eller du kan ge dig och passa eller lägga dig. Att skicka mer marker in mot bordets centrum med ytterligare en bluff är mycket riskabelt eftersom det kräver mer marker och huruvida det är en bra ide beror mycket på ditt motstånd, typen an spel som spelas för tillfället (tight eller löst) och den relativa storleken på din marker hög.

Var inte rädd att ge upp en hand. Ett continuation bet är trots allt bara en bluff. Tappa inte huvudet och förlora alla dina marker med en försvara en fortgående bluff. Om du anpassade storleken på ditt ursprungliga continuation bet väl så gör det inget om de misslyckas ibland – de gånger det lyckas kommer mer än betala för det.

Om en lurig spelar check-raisar ditt continuation bet så skall du inte känna dig tvungen att syna. Du är troligen inte pot commited så var inte rädd att lägga ner din hand.

Sammanfattning

Continuation bet kan vara mycket effektiva när de används korrekt. Se till att du ger dem rätt storlek och undvika att göra continuation bets allt för ofta när du sitter i en dålig position, på floppar med många drag möjligheter eller när det finns många motståndare med i handen. Var inte rädd att lägga ner handen om continuation bet inte funkar!

Lycka till!