Hur en tight spelare bör spela mot en aggressiv spelare

En aggressiv spelare vid ett pokerbord brukar kamma hem många potter enbart genom sin aggression. Dels vinner den aggressiva spelaren potter pre flop genom att frekvent höja med många starthänder, dels vinner han post flop genom att satsa då ingen annan tar initiativet.

Det kan av förklarliga skäl vara svårt att spela mot en aggressiv spelare. Å ena sidan är risken att du hemfaller åt ett alltför passivt spel – du väntar på bra händer medan den aggressiva spelaren tar hem pott efter pott. Å andra sidan finns risken att du förivrar sig och hamnar i en alltför stor pott utan tillräckligt stark hand då du blivit frustrerad över att gått miste om åtskilliga potter.

En aggressiv spelare som attackerar när motståndarna visar svaghet och har behärskning nog att lägga sig när de verkligen visar styrka är alltid en svår nöt att knäcka i poker. Emellertid finns det bra och dåliga metoder att bemöta dessa slags spelare vilka vi nu kommer titta närmare på.

Pre flop raise

Är du en tight spelare och därmed inte vill spela stora potter utan gedigna händer är pre flop ett viktigt moment. Att bara limpa eller syna en höjning innan floppen leder till att du tvingas lägga många händer direkt efter floppen då den aggressiva spelaren satsar och du inte har träffat.

Med starthänder likt A9, QT och KJ, vilka är relativt starka men ofta missar floppen bör du hellre välja att re-raisa än bara syna då den aggressiva spelaren höjer pre flop. På detta vis undviker du bättre situationer där du i alltför hög frekvens tvingas lägga dig inför dennes c-bet.

Att med dessa kategorier av starthänder bara syna och hoppas på att träffa floppen är en otillräcklig strategi mot en spelare som konsekvent attackerar potten efter floppen. Var inte rädd för att höja mot en aggressiv spelare, denne har förmodligen lagt märke till att du spelar tight och kommer ofta ge dig respekt för din höjning och lägga sin hand – eller i varje fall bli något mer på defensiven efter floppen.

Undantaget här är om det är en loose-aggressive spelare utan vett att lägga sig när du väl träffar bra kort. Mot en sådan spelare kan du slowspela oftare på grund av de implicerade oddsen.

Undvik dominerad händer

Mot tuffa motståndare tvingas du spela på marginalerna betydligt mer än då du möter underlägsna och passiva spelare. Du har helt enkelt inte råd att invänta säkra situationer där du kan räkna med att få tillräckligt bra betalt.

Men det skiljer sig ändå en del på hur du bör approchera en tight-aggressive och loose-aggressive spelare. I det senare fallet tenderar potterna att växa snabbare och det kommer kosta åtskilligt när du förlorar.

Detta är skälet till varför du i hög grad bör undvika att spela dominerade starthänder likt A6, K8 och liknande händer (det exakta urvalet beror givetvis också på om du spelar short handed eller inte).

Om du ändå vill spela dessa händer bör du försöka vinna potten direkt genom att höja pre flop, vars princip omtalades ovan.

Rätt placering vid bordet

En annan viktig sak att tänka på är var du sitter vid bordet i förhållande till den aggressiva spelaren. Du vill inte sitta till höger om denne eftersom du då agerar innan, vilket innebär att du är ovetande om dennes agerande när det är din tur och det mycket väl kan komma en höjning efter du gått med i handen. Detta försvårar dina beslut och det kan många gånger vara värt att byta bord av denna anledning.

Detta var tre viktiga punkter du bör tänka på i fortsättningen då du spelar mot en aggressiv spelare. Lycka till vid pokerbordet!