Hur de implicita oddsen ändrar förutsättningarna i poker

pokerkortFörhoppningsvis har du någorlunda klart för dig att odds är en viktig faktor i poker och du i vissa situationer rättar dig efter dessa innan du gör ditt beslut i en hand. Ett tillägg till tänkande kring odds är de implicita oddsen.

När vi tar med de implicita oddsen i kalkylen kommer beräkningen av pottoddset (ditt odds i relation till storleken på potten) ändras. Det kan vara då du har en hålstege (4 outs till stege).

Ett exempel på detta är när din hand är 6-7 och floppen är A – 8 – 4.

Det finns 4 stycken 5:or som fullbordar din stege och ditt odds för detta inför nästa kort är ca 11-1. 11-1 är inga bra odds och sällan kan du syna med denna hand ifall du spelar korrekt utifrån ett oddsperspektiv. Fast tar vi med de implicita oddsen i beräkningarna blir förutsättningarna något bättre och du kan syna i några fler fall.

De implicita oddsen blir aktuella i en situation som denna eftersom du kan räkna med att få fler satsningar emot dig ifall du träffar din stege medan din  motståndare knappast räknar med att du synade med en hålstege (av denna anledning är det implicita oddsen mindre påverkande i en situation med ett öppet stegdrag).

I David Sklanskys och Mason Malmuths bok Hold’em Poker för avancerade spelare rekommenderas att räkna om oddset för hålstege från 11-1 till omkring 8-1 då de implicita oddsen tagits med.

De implicita oddsen påverkas så klart av vilken spelstil du möter. Så länge du möter en aggressiv spelare med hög bet-frekvens gäller de implicita oddsen i hög grad medan det inte gör det mot en passiv spelare.

Sammanfattningsvis bör du tänka att desto mindre lättgissad din hand är och desto aggressivare din motståndare är desto mer kan du låta de implicita oddsen påverka ditt spel.

Ett annat exempel där förutsättningarna är helt andra är då du synar med fyra kort till färg och en tight spelare satsar på floppen. Skulle då ett tredje färgkort delas ut på turn bör du inte ta för givet att fler satsningar görs. De implicita oddsen i detta andra exempel existerar förvisso, men det påverkar inte oddset i samma grad som i första exemplet.