Höjningsstrategi för NLTH

Att sköta sina höjningar rätt är givetvis en viktig del av allt pokerspel, men ingenstans blir höjningens psykologi så tydlig som i No Limit Texas Hold’em. Dessutom är NLTH ett tydligt exempel på hur välkalkylerad aggressivitet kan ha en mycket stor positiv inverkan på en spelares bankrulle.

I den här artikeln ska vi titta närmare på du kan använda dig av vältajmade modiga höjningar för öka dina chanser att bli en framgångsrik pokerspelare. Det finns många pokerspelare som hävdar att man i princip aldrig bör ge sig in i potten om man inte kan tänka sig att göra det i form av en höjning, och det ligger mycket sanning i det påståendet.

Så, varför bör man höja det första man gör? Till att börja med handlar det om kontroll. Du vill vara den som kontrollerar vad som händer kring bordet, inte den som får nöja sig med att reagera på vad andra gör. Ett sätt att söka tillskansa sig kontroll är att höja redan innan floppen. En sådan höjning skickar signalen att du bedömer din vinstchans som stor och att du kommer att fortsätta slåss om potten om någon utmanar dig. Ofta resulterar det i att övriga spelare checkar, eftersom de blir osäkra på om deras kort verkligen duger. Givetvis fungerar det inte att höja innan floppen i varenda hand eftersom dina motspelare då kommer att förstå vad du sysslar med, utan det är en strategi som måste tillämpas vid väl utvalda tillfällen.

När man väljer att inleda sitt spel med en höjning innan floppen får det ofta till resultat att alla motspelare lägger sig, vilket gör att man kan ta hem blindsen direkt. Många fnyser åt att stjäla blinds eftersom de inte tycker att det handlar om några pengar i jämförelse med de stora potter som kan byggas upp i NLTH, men den som studerar pokerspel närmare kan tydligt se att det här med att stjäla blinds och antes kan ha en markant positiv påverkan på en spelares bankrulle. Dessutom är det ett sätt att få betalt för kort som aldrig skulle ha klarat en syning.

I situationer där din initiala höjning inte är tillräcklig för att få alla att lägga sig är det ändå troligt att den kommer att minska motståndarfältet. Generellt sett brukar pokerspelare vara mindre intresserade av att syna en höjning med dåliga kort på hand än att göra en initial satsning med dåliga kort på hand. En del nybörjare blir besvikna när bara en eller två motspelare stannar kvar i potten, men fördelen är att en pokerhand med ett litet antal deltagare blir mycket enklare att analysera vilket minskar risken för misstag. Dessutom minskar även risken för att någon motspelare ska träffa ett drag.

Sist men inte minst – att alltid gå in i potten i form av en höjning gör dig svårare att läsa. Spelare som bara höjer när de har fantastiska kort på hand och haltar in i övriga situationer blir lätta att läsa för alla vid bordet. Om du alltid antingen lägger dig eller höjer, blir det mer komplicerat för dina motspelare att räkna ut vad du kan tänkas ha.

Hur stor bör en höjning vara?

Att höja rätt när man spelar NLTH handlar definitivt inte bara om att veta när man ska höja – hur mycket man höjer är också av yttersta vikt. En standardhöjning är NLTH brukar ligga någonstans mellan 3 och 5 gånger stora blind, men viktigare än den exakta storleken är att vara konsekvent med ditt storleksval oavsett handstyrkan. Om du oftast satsar tre gånger stora blind men låter dig ryckas med och smälla in fem gånger stora blind varje gång du får en riktigt bra hand blir det lätt för motståndarna att räkna ut vad du håller på med, så välj ett läge och håll dig till det oavsett handstyrka.

Vad som bör låtas påverka storleken på din satsning är däremot din position vid bordet. Det kan till exempel vara lämpligt att höja cirka 2,5 gånger stora blind när man sitter i tidig position, 3 gånger stora blind i mittenposition och upp till 4 gånger stora blind i sen position. Anledningen är att det är mer riskabelt att lägga in marker i potten när man befinner sig i tidig position jämfört med sen, eftersom man har mindre information och mindre kontroll över vad som sker vid bordet. Stor höjning från sen position är däremot känt för att ofta leda till att man får blindsen.
Lycka till vid No Limit Texas Hold’em borden!