Bok recension ”The Mental Game of Poker”

the_mental_game_of_pokerJared Tendler är författaren till en bok om poker vars fulla titel lyder The Mental Game of Poker: Proven Strategies for Improving Tilt Control, Confidence, Motivation, Coping with Variance, and More.

Ingen dålig titel alltså och på nära 250 sidor lyckas Tendler ge plats för mängder av saker som rör bokens huvudämne, nämligen pokerpsykologi.

Tendler som är mental coach och har anlitas av många pokerspelare har en approach där det gäller att hitta svar och lösningar på allting som kan hindra läsaren från att prestera maximalt i poker. Inga undanflykter är tillåtna, all ”bullshit” ska detekteras och rensas ut från sinnet.

Hur värdefull The Mental Game of Poker kan vara för dig beror en del på vilka insikter du redan nått när det kommer till det psykologiska och poker. Tendler startar från grunderna i sin bok och han nämner en mängd vanföreställningar hos pokerspelare, som den genomsnittlige spelare förmodligen aldrig hamnat i och han slår hål på en del myter, som den genomsnittlige spelaren förmodligen avfärdat från början. Pokerpsykologi är trots allt ett ämne som bär på många självklarheter, men den som aldrig reflekterat över det grundläggande i ämnet gör Tendler en stor tjänst.

Intressantare för andra än den som är en ”mental poker fish” (Tendlers uttryck) är diskussionen om inlärningsprocesser enligt Adult Learning Model där omedveten och medveten inkompetens och kompetens ställs mot varandra. I denna modell är det högsta stadiet som kan uppnås omedveten kompetens

Fortsatt intressant är det då dynamiken i prestationen berörs som här delas in i A-game, B-game och C-game. The Mental Game of Poker visar på att spelare ofta lyckas förbättra sitt A-game medan deras C-game (alltså lägsta nivå) blir oförändrad.

Självklart berörs även ämnet tilt och det görs en fördjupad genomgång i vad emotionell stress innebär för prestationen.

Upplever du det mentala som akilleshälen i ditt pokerspel och du känner dig redo för att insupa en mängd råd som rör det mentala är detta en bok som säkert kan vara både lärorik och intressant i allmänhet – många av ämnena som behandlas kan dessutom överföras på saker utanför pokern.

Man bör också vara kritiskt inför hur mycket en bok som The Mental Game of Poker verkligen kan tillföra. Läs gärna denna bok, då den är välskriven och innehållsrik, men se den inte som ett undergörande medel som botar dig från allt vad tilt heter och maximerar din fokus på obestämd tid utan snarare som ett steg i en längre process att växa mentalt som pokerspelare.