Att välja rätt bord i poker (table selection)

bordDitt resultat i poker beror på många faktorer: din skicklighet, din motivation, ditt tålamod. Men en stor del beror också på dina motståndares förmågor och det är därför det är viktig att välja rätt bord.

Eftersom du kan vinna betydligt mer pengar på ett bord som passar din spelstil och där spelarna är svaga bör du lägga ner lite tid på att forska efter ett gynnsamt läge innan du tar plats vid ett bord.

Det finns olika konstellationer av spelare som alltid kommer gynna dig beroende av hur du spelare. Självklart är det optimalt att sitta på ett bord med enbart totala nybörjare, men den ynnesten får du knappast under varje session och särskilt inte om du inte spelar på de allra lägsta nivåerna.

Sämre spelare synar ofta för mycket och är för aggressiva i fel lägen, det är dessa du vill möta. Samtidigt vill du ha en balans på bordet. Du vill knappast möta 5 tighta spelare, men förmodligen inte 5 väldigt lös-aggresiva heller. Om bordet sammanlagt består av 6 spelare kan det exempelvis vara bra med 2 lösa spelare och 3 tighta. Tack vare denna konstellation får du mer chanser att spela mot lösa spelare medan de andra tighta spelarna tittar på.

Redan i pokerrummets lobby kan du avläsa information om borden som kan beledsaga till en gynnsam plats. Denna information kan avläsas i följande ”parametrar”:

Medelpott

Medelpotten ger en fingervisning på hur löst spelet är. En låg siffra tyder på tighta spelare och en hög siffra vice versa. Som nämndes innan kan det här vara bra att hitta en balans. En siffra på något över medel kan ofta vara väldigt bra, för även om du gillar att spela mot lösa spelare är det inte säkert att den allra högsta medelpotten är idealisk.

Spelare per flopp

Likadant som med medelpott ger spelare per flopp en fingervisning om hur löst spelet är. Den väsentliga skillnaden är att en hög medelpott också indikerar om aggressivt spel medan en hög procent spelare per flopp likaväl kan vara ett resultat av passivt spel. Typiskt för bord där siffran är hög i denna kolumn är att många lös-passiva spelare är vid bordet. Med andra ord är en hög siffra något du ska leta efter.

Spelarnas stackar

Detta är inget du kan avläsa i form av ett presenterat genomsnittstal, men du kan i många pokerklienter se respektive spelares stack när du klickar på ett bord i lobbyn.

Denna siffra avspeglar snarare spelarens kompetens än spelstil (även och dessa ofta är sammanlänkade). En spelare som har 2-3 gånger summan för bordets maximala inköp har uppenbarligen gått bra. Som vi vet har turen en del med utgången att göra i poker så detta kan knappast tas som ett bevis för att spelaren är skicklig, men om samtliga spelare har 1,5-4 gånger inköpet i marker är det förmodligen inte drömbordet du hittat.

Det är dock inte sällan en spelare som dubblat sitt inköp 4-5 gånger eller mer är någon som gamblar mycket. Därför ska du heller inte låta dig skrämmas av någon enstaka spelare vid bordet som har betydligt mer än genomsnittet, kanske är det rentav en slösaktig spelare från vilken du har goda chanser att vinna mycket pengar.

Rent generellt utgör annars ett bord med flera spelare med lite pengar ett soft bord. Det innebär förstås att det totalt finns mindre pengar att vinna, fast om vi håller oss till styrkeförhållandet mellan spelare är dessa förmodligen på den rätta sidan.

En spelare vars stack består av 20-40 BB på ett No Limit-bord och som inte väljer att fylla på med nya marker är inget pro. Det är en garanti. Likadant gäller om spelaren väljer att bara köpa in för en liknande summa. En anmärkning här är att det finns spelare som anammar en spelstrategi med short-handed och vet vad dem gör, fast i de allra flesta fallen är det fråga om en spelare som inte har klart för sig vilken mängd marker som är optimalt att spela med kontra storleken hos big blind.

Desto mer du spelar poker deto mer kommer du lära dig vilka slags bord du presterar bäst på.