Att satsa eller checka på river

Ett svårt läge i poker är spelet på river med en någorlunda stark hand. Frågan gäller ofta valet mellan checka och satsa.

Om en spelare synat hela vägen finns det en del spelare som drar sig för att satsa igen då fem kort ligger ute i rädslan att spelaren till slut träffat sin hand eller slowspelat hela tiden. Problemet med att avstå från satsa innebär i vissa lägen att du missar en möjlighet att maximera ditt värde och än värre ifall du framlockar en bluff av motståndaren, vilket får dig att lägga den bästa handen.

Vi ska här titta på två händer där det i ena fallet går att argumentera för att en sista satsning på river är på sin plats och i det andra fallet att checka är rätt alternativ. I båda fallen är det strukturen Fixed Limit som gäller och då är varje satsning än mer betydande.

Exempel 1:

Insatsnivån är $0.5/$1 och vi sitter i positionen för knappen på ett 6-max bord, vår hand är K-Q.

Spelaren under the gun går med i handen, nästa spelare lägger sig och vi väljer att limpa in. Nästa två spelare lägger sig och big blind checkar.

Floppen visar K-A-9 rainbow.

Big blind och under the gun checker och vi bestämmer oss för att satsa med vårt mellanpar. Big blind synar medan under the gun lägger sig.

Efter turn visar bordet K-A-9-Q och vi träffar därmed tvåparet.

Big blind checkar på nytt och vi satsar igen och får en syn.

Efter river visar bordet K-A-9-Q-T

Big blind checkar ännu en gång och frågan är nu ifall vi ska satsa eller inte på river. Det mest hotande scenariot är att big blind har en kneckt och därmed en färghand med vilket han slowspelar i förhoppningen att höja vår nästa satsning.

Vi väljer ändå att satsa på river och skälen är:

  • Vi kan syna en eventuell höjning då vi får bra pottodds medan en lös motståndare skulle kunna höja här med ett sämre tvåpar eller med en ren bluff för att representera stegen.
  • Det är inte alltför troligt att motståndaren har en knekt med tanke på att han synade på floppen. Med de flesta knekt-händer borde han ha lagt sig och med en hand som AJ är det troligt han satsat direkt efter river då det fanns 2 spelare efter honom, vilka han borde ha velat driva ut. En möjlighet är att han synade på floppen med en hand som K-J eller möjligtvis Q-J.
  • Mest troligt är dock att han har ett dåligt eller mediokert ess och värdesynar med detta. I detta fall är det troligt att han även kommer syna en sista satsning för att se ifall hans ess står sig.

Big blind synar och visar upp A-5.

Exempel 2:

Insatsnivån är $0.5/$1 och vi sitter i andra position på ett 6-max bord, vår hand är T-T.

Två spelare lägger sig innan oss och vi höjer till $1. Övriga spelare fram tills big blind lägger sig.

Floppen visar K-Q-6 alla i klöver.

Big blind satsar och vi synar. Detta är inget självklart läge att syna då två överkort ligger ute samt möjligheten till färg. I detta läge måste en syn även baseras på vår motståndares spelstil och vi vet här sedan tidigare att denne är aggressiv. En tänkbar hand som vi kan sätta honom på är ett ess och/eller ett färgdrag. Kommer ett ess eller ytterligare en färg på turn kommer vi därför lägga oss.

Efter turn visar bordet K-Q-6-J fortfarande med 3 klöver.

Big blind satsar på nytt och vi synar. Knekten är visserligen ett ytterligare överkort, men ger oss samtidigt en stegmöjlighet och dessutom är det mindre troligt att detta kort förbättrade motståndarens hand. Planen är nu samma som innan. Vi lägger oss på river ifall ett ess eller ytterligare en klöver dyker upp.

Efter river visar bordet K-Q-6-J-Q

Big blind checkar. Att big blind checkar är en god nyhet då det är troligt att vår hand är den bästa. Vi väljer ändå att bara checka i stället för att satsa med våra tior och skälen är:

  • Vi kan möta flera bättre händer som motståndaren inte vill satsa med, fast dock kommer syna med. Det finns en chans att denne har en kung, men skrämdes av damen på river och valde att inte satsa. Likadant skulle denne kunna ha en knekt (t.ex. A-J) och kommer då kanske syna med denna hand ifall vi satsar. Chansen är stor att vi endast slösar bort pengar genom att satsa.
  • Det finns däremot få slagna händer motståndaren kommer syna med ifall vi satsar. De enda egentliga möjligheterna är ifall denne gör en lös syn med ett par i sexor eller med en ess hög.
  • Ett ytterligare skäl att checka är risken för att få en höjning mot oss om vi satsar. Då ser vårt par i tior inte längre alltför heta ut, men om vi lägger oss finns samtidigt en liten chans att vi lägger den bästa handen. Detta är något av ett mardrömsläge eftersom vi måste välja mellan att översyna eller att lägga oss mot vad som kan vara en bluff.

Big blind visar upp A-7 varav esset var klöver. Vår försiktighet visade sig inte vara helt befogad i detta fall, men sett över många liknande situationer är detta ett läge där det långsiktigt finns lite att vinna på att satsa på river.