5 pokerodds du måste känna till

RäknemaskinHur står det till med dina kunskaper om odds i poker? Är det så att du har skolkat under dessa lektioner? I så fall serveras här en snabb sammanfattning av det viktigaste du bör känna till.

Det finns typiska situationer i poker som regelbundet återkommer och vet du inte vilka odds som är inblandade i sådana situationer kommer du inte kunna spela optimalt strategiskt sett. Genom att känna till dessa odds kommer du ha bättre beslutsunderlag nästa gång du spelar poker.

1. Färgdrag
Många spelare har svårt att släppa händer som kan ge dem färg. Att inte göra detta kan i vissa fall medföra att du förlorar pengar ur ett långsiktigt perspektiv. Förutsättningarna som gäller är att det är 35% chans att träffa färg på turn eller river om du har ett färgdrag efter floppen.

2. Öppet stegdrag
Stegdrag är vanliga i poker och man brukar prata öppet stegdrag när det saknas ett kort i vardera änden av stegen. Har du ett öppet stegdrag efter floppen är det cirka 32% chans att du träffar din stege på turn eller river. Spelar du Omaha finns det stegdrag med fler outs och därmed högre procent.

3. Hålstege
Hålstege är när du behöver ett specifikt kort som fyller igen en lucka i din stege. I detta fall har du cirka 17% chans att träffa stegen på turn eller river. På grund av de relativt små chanserna är detta en draghand du för det mesta bör lägga.

4. Överkort
Överkort innebär att du har två kort som är högre än samtliga på bordet (detta förekommer därför endast i pokerspel med gemensamma kort). Ibland ställs du inför beslutet att syna med en hand som ess-kung när det ligger tre lägre kort ute. Här gäller att du har cirka 24% att träffa antingen kungen eller esset på det två återstående gatorna.

5. Färgstegedrag
Ibland inträffar det att du drar till både stege och färg samtidigt. Skulle det vara ett öppet stegdrag ihop med färgdraget är detta ett väldigt starkt drag som ger dig cirka 54% chans att träffa någon av händerna på turn eller river.