V4

v4V4 är en av ATG:s dagliga spelformer på trav. Vissa dagar kan spelarna ha möjlighet att placera spel på upp emot tre V4-omgångar, varav en arrangeras vid lunch i enskild ordning och övriga normalt arrangeras inom ramen för V5 och V64. Onsdagar arrangeras V4 kvällstid inom ramen för V86 och lördagar arrangeras spelformen både inom ramen för V65 och V75.

Spelidén för V4 är att pricka rätt vinnare i fyra avdelningar. Om det inte finns någon kupong med fyra rätt fördelas vinsterna i stället över de kuponger som har tre rätt.

Fakta om V4

Speldag: Varje dag (ofta flera gånger)
Utdelning: 4 rätt
Utbetalningsprocent: 75%
Radpris: 2 kr

Hur spelar man V4?

V4 kan du spela på nätet, hos ditt spelombud och även på travbanan. Kupongen omfattar fyra avdelningar och din uppgift är att strecka (alternativt klicka för om du spelar på nätet) de ekipage du tror mest på. Varje avdelning omfattar upp emot 15 ekipage och du kan välja precis hur få eller hur många hästar som helst. När du är nöjd med dina val räknar du ihop antalet hästar i varje avdelning och multiplicerar antalet avdelning för avdelning (till exempel: 2x4x1x2 = 16) för att få fram antalet rader. Varje rad kostar 2 kr så kupongen i exemplet kostar 32 kr (16×2).

Vad kostar det att spela på V4?

Att spela en rad, det vill säga ett ekipage i var och en av de fyra avdelningarna, kostar 2 kr. Du kan välja precis hur många hästar du vill i respektive avdelning.

När kan jag spela?

V4 avgörs varje dag, inte sällan både två och tre gånger. Nästan varje dag avgörs en omgång vid lunchtid. Sedan beror antalet ytterligare V4-omgångar på hur det övriga tävlingsutbudet ser ut för dagen.

Spelstopp för den omgång av V4 som avgörs vid lunchtid är normalt 12:20. Spelstopp för V4-omgångar som avgörs inom ramen för andra spelformer är detsamma som spelstopp för den överordnade spelformen.

Vad kan jag vinna?

Du vinner om du får 4 rätt. Om det visar sig att det inte finns någon kupong med 4 rätt fördelas i stället vinstpotten på de kuponger som har 3 rätt. Det sker dock mycket sällan, så i 99% av fallen krävs 4 rätt för vinst.

V4 tillhör den grupp av ATG:s spelformer som har en återbetalning på 75%. Övriga spelformer i den gruppen är V3, Trio och Dagens Dubbel.

Var avgörs V4?

Lunchomgången av V4 avgörs på en ny bana varje dag och det är en salig blandning av de största banorna, banor med V75-status, landsortsbanor och galoppbanor. En majoritet av omgångarna körs på större travbanor, men under sommarmånaderna kan även mindre banor som Rättvik, Karlshamn och Hoting vara värdar för V4. Upp till fem gånger i månaden är galoppbanor som Täby Galopp, Jägersro och norska Övrevoll Galopp värdar för V4 lunch.