V3

v3V3 är en spelform som arrangeras minst en gång per dag varje dag året runt. I regel går det att spela på V3 vid lunchtid och sedan en eller två eller tre gånger på eftermiddagen och kvällen. Spelidén är att tippa vinnarekipaget i tre avdelningar. Vinst utgår på 3 rätt, men i vissa fall kan det räcka med 2 rätt.

Fakta om V3

Speldag: I regel flera gånger varje dag
Utdelning: 3 rätt
Utbetalningsprocent: 75%
Pris: 10 kr per andel

Hur spelar man V3?

V3 spelar du på travbanan, på nätet eller via ditt spelombud. Din uppgift är att tippa vinnarhästen i tre avdelningar. Du väljer valfritt antal ekipage i respektive avdelning och sedan summerar du antalet hästar i avdelningarna och multiplicerar antalet i avdelning 1 med antalet i avdelning 2 och sedan antalet i avdelning 3. Radantalet multipliceras därefter med eventuellt valt system (1-100).

Vad kostar det att spela på V3?

När det handlar om insatserna skiljer sig V3 något från de andra spelformerna som omfattar flera avdelningar. För varje rad du spelar köper du i praktiken en möjlig vinstandel. Varje andel kostar 10 kr.

När kan jag spela?

V3 avgörs i regel minst en gång per dag måndag-fredag inom ramen för V5 och inte sällan upp till fyra gånger per dag från lunch till kväll. På onsdagar ingår V3 i den ordinarie V86-omgången och på lördagar arrangeras V3 inom ramen för den ordinarie V75-omgången. Nedan är ungefärliga spelstopp för de möjliga V3-omgångarna under en dag.
Lunchomgången: 12:20
Eftermiddag: 15:00
Kväll 1: 18:30
Kväll 2: 21:00

Vad kan jag vinna?

Omsättningen på V3 är i många fall relativt blygsam och det avspeglar sig i vinstutdelningen. För kvällsomgångarna under vardagar är omsättningen i regel omkring 100 000 kr. För V3-omgångar som arrangeras inom ramen för V75 kan omsättningen uppgå till omkring 200 000 kr.

Du vinner på 3 rätt alternativt 2 rätt, det senare förutsatt att du tippar rätt ekipage i de första två loppen och att det inte finns någon kupong med tre rätt. De spelade andelar som har rätt ekipage i den första avdelningen fördelas i den andra avdelningen och andelarna med rätt ekipage i den andra avdelningen fördelas i den tredje avdelningen. Återbetalningen på spel på V3 är 75%.

Om det skulle visa sig att en häst stryks efter det att du har lämnat in din kupong kommer den så kallade Turhästen att placeras på kupongen i stället. Turhästen är den häst som är streckad flest gånger i avdelningen.

Var avgörs V3?

Sett över hela året är det bara någon enstaka travbana som inte är representerad på tävlingsschemat för V3. Onsdagar är Solvalla alltid en av travbanorna för spel på V3. Lördagar är V75- och V65-banorna alltid värdar för V3.