Svenska travhästar

travhästar

Enligt uppgifter från Jordbruksverket och Hästnäringens Nationella Stiftelse finns det idag (2014) cirka 90 000 varmblodiga travhästar i Sverige, plus cirka 10 000 kallblodiga travhästar och ungefär 1 200 startande ponnyer (huvudsakligen Gotlandsruss och Shetlandsponnyer).

Den svenska travhäst som sprungit in mest pengar under sin travkarriär är den varmblodiga hästen Victory Tilly. Hans rekord ligger på 37,7 miljoner kronor. Bland kallbloden är det Järvsöfaks som leder med sina 21,3 miljoner kronor.

Bland kallblodiga travare är Järvsöfaks också den mest segerrika svenska hästen, med totalt 201 segrar på meritlistan. Bland de svenska varmbloden är det inte Victory Tilly som är mest segerrik, utan den förstaplatsen delas istället av Molnets Broder och Dun Bunter som båda har vunnit 113 lopp var.

Ina Scot är det vinstrikaste svenska varmblodiga travstoet genom tiderna, med 20,3 miljoner kronor i vinstpengar. Det vinstrikaste kallblodiga stoet är Lundås Emelie som sprungit in 3,2 miljoner kronor. Det segerrikaste svenska travstoet är kallblodet Sjunga Best som vunnit 121 lopp. Bland varmblodiga ston är det Jixy som innehar rekordet med sina 103 segrar.

Svensk avel av travhästar

I Sverige är det huvudsakligen varmblodiga travhästar som föds upp, men det sker även viss avel av kallblodiga travhästar.

En viktig aktör för den svenska travhästaveln är organisationen Svensk Travsport (tidigare Svenska Travsportens Centralförbund) som godkänner och värderar hingstar. Kallblodshingstar kan bara bli godkända eller icke godkända, medan varmblodshingstar avelsvärderas för att avkommorna ska få fullständiga starträttigheter.

Enligt statistik från Svensk Travsport finns det i skrivande stund (2014) drygt 150 svenska kallblodiga hingstar som organisationen har godkänt för avel och 470 varmblodiga svenska hingstar vars avkommor får fullständiga starträttigheter. Den som vill veta mer om hur det fungerar kan läsa vidare i Registreringsreglemente för Svensk Travsport, särskilt kapitel 20 där Svensk Travsports avelsmål för varmblodstravare och kallblodstravare finns.

Den svenska aveln av travhästar äger rum på allt från stora kommersiella gårdar till små familjeföretag med ett eller några få ston. Det är vanligt att svenska uppfödare är medlemmar i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT) eller Travklubben Sleipner (för kallblod).

Travhästarnas namn

Ibland när man tittar på travtävlingar kan man slås av hur märkliga en del av de hästnamn som förekommer är. En av anledningarna till detta är att varje travhäst måste ha ett unikt namn. Varje år registreras cirka 3 500 nya varmblodsföl och drygt 500 nya kallblodsföl hos Svensk Travsport, och varje enskilt föl måste ges ett namn som inte redan är upptaget. Det får inte heller finnas hög risk för förväxling mellan olika namn.

När man registrerar sitt föl hos Svensk Travsport får man lämna upp till tre namnförslag på registreringsblanketten. Hästens namn får bestå av maximalt 18 tecken, inklusive mellanslag. Det är inte tillåtet att inkludera siffror i namnet, och Svensk Travsport godkänner inte heller namnförslag som de anser vara olämpliga på något annat vis. Dessutom ska kallblodiga hästar enligt traditionen ha svenska eller norska namn.

Att en registrerad häst har haft ett visst namn innebär i normalfallet inte att det namnet är upptaget för all evinnerlighet, utan det blir tillåtet för ett nytt föl att få namnet när det har gått mer än 20 år sedan den föregående namnregistreringen. Det finns dock undantag på den här punkten. Om ett namn fortfarande är väldigt starkt förknippat med en viss häst kan Svensk Travsport besluta att det inte får användas på nytt trots att det har gått mer än 20 år.