Travregler

På den här sidan har vi samlat några viktiga regler från organisationen Svensk Travsport som kan vara bra att känna till för den som spelar på svenska travlopp. (Observera att särskilda regler kan gälla för ponnytrav och bygdetrav.)

Detta är definitivt inte någon komplett lista över alla de regler man måste följa utan bara ett axplock av några av de viktigaste för travspelare. För den som vill tävla med sin häst i Sverige gäller det att sätta sig i en stor mängd regler, inte bara sådana som sätts upp av organisationen Svensk Travsport utan också andra regler, inklusive svenska lagar och förordningar vad gäller frågor som smittskydd, djurskydd, med mera. Viktigt att tänka på är också att varje travbana har sina egna regler, till exempel rörande hur hästar identifieras och hur värmningen ska gå till.

Svensk Travsports regler granskas och revideras varje år. För att vara säker på att få tillgång till aktuella travregler, gör ett besök hos Svensk Travsport.

Tävlingsreglemente för Svensk Travsport

I Tävlingsreglemente för Svensk Travsport hittar du övergripande regler som gäller för all verksamhet i travsporten, både på och utanför tävlingarna. Här kommer ett urval av regler som kan vara intressanta att känna till för den som vill spela på svenska travlopp.

Åldersgränser för hästarna

Varmblodiga hingstar och valacker: 2-12 år (monté 4-12 år)

Varmblodiga ston: 2-10 år (monté 4-10 år)

Svenska, norska och finska kallblodiga hästar: 3-15 år (monté 5-15 år)

Dispens från åldersgränserna kan lämnas för provlopp och utbildningslopp.

Särskilda regler för 2-åringar

Varmblodiga 2-åringar får inte starta innan den 1 juli. De får inte heller starta tillsammans med äldre hästar. Om propositionen så medger är det dock tillåtet för 2-åringar att starta tillsammans med 3-åriga hästar i oktober, november och december.

Tilldelning av startspår

Vilket startspår varje häst får i ett travlopp avgörs genom lottning. Lottning sker normalt med hjälp av en dator, men manuell lottning kan ske för speciella lopp samt i situationer där dator ej kan användas.

Regler för spel på loppen

Den som kör/rider eller tränar en häst som startar i ett lopp får inte spela på loppet. Detta förbud inkluderar sammansatta spelformer, till exempel V75 och Dagens Dubbel, där loppet ingår.

Den som äger en häst eller är ställföreträdare för en juridisk person som äger en häst får spela på lopp där hästen delar, men med vissa restriktioner. Om man vill satsa på vinnare eller plats måste satsningen göras på den egna hästen. För övriga spelformer gäller att den egna hästen måste ingå i vadet.

Otillåten gångart och orent trav

Galopp och passgång är otillåtna gångarter. Travet ska vara rent.

Ett ekipage diskvalificeras om det uppfyller någon av dessa punkter:

  • Ekipaget tillryggalägger en längre sträcka i otillåten gångart. Med ”längre sträcka” menas cirka 100 meter, utom under loppets första cirka 350 meter då en ”länge sträcka” är mer än 150 meter, och under loppets sista 100 meter då all otillåten gångart anses ha ägt rum under en längre sträcka.
  • Ekipaget ofta (mer än två gånger) övergår till otillåten gångart.
  • Ekipaget vinner fördel av otillåten gångart.
  • Ekipaget når mållinjen i otillåten gångart.

Upploppet

Upploppet är den sista raka sträckan mot mål, och upploppets början markeras av rödvita stolpar på båda sidor av banan.

På upploppet ska travande ekipage, som inte har någon framför sig i samma spår, stanna kvar i det spår som ekipaget hade efter att ekipaget passerade upploppskurvan.

En häst som har kommit in på upploppet ska köras/ridas genom mål även om den är diskvalificerad.

Särskilda regler för Open stretch

För banor som har ett extra invändigt spår på upploppet (open stretch) gäller förutom ovanstående regler även att endast är tillåtet för andra ekipage än det ledande ekipaget att använda sig av det extra invändiga spåret på upploppet. (Innan upploppet är det förbjudet för samtliga ekipage att använda sig av det extra invändiga spåret.)

Loppets avslutning

När hästens nos når mållinjen är loppet fullföljt.

Placeringar

Det är måldomaren som beslutar om ordningsföljden för de hästar som fullföljer ett lopp. Målkameraanläggning ska användas och målfotot är vägledande för fastställandet av ordningsföljden.

Om målkameran är ur funktion, om målfotot är otydligt eller om målfotot av någon annan anledning inte kan ge en fullt säker bild av målpassagen är det måldomaren som beslutar om ordningsföljden med ledning av samtliga föreliggande omständigheter.

Tider

Det är måldomaren som fastställer de uppnådda tiderna för de hästar som fullföljer ett lopp.

För prisplacerad häst ska om möjligt tid anges även om målkameran varit ur funktion.