ATG

ATG står för AB Trav och Galopp och grundades 1974 av staten.  ATG har som uppdrag att ”trygga de långsiktiga förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport genom att innovativt och ansvarsmedvetet anordna spel på hästar”. Det mest populära spelet på hästar är V75, som ca en miljon människor spelar på varje vecka. Över 1 800 000 besök görs på cirka 1 000 arrangemang på trav- och galoppbanor varje år där V75 lockar runt 7 000 personer i genomsnitt varje lördag. Det gör travet till en av Sveriges största arenaidrotter

ATGs popularitet och de resurser detta skapat har starkt bidragit till att Sverige idag har högklassig hästsport, i synnerhet travsport. Hela ATGs överskott, ca 1,5 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten. Överskottet från spelen gynnar även andra delar av den hästrelaterade näringen – hästar och hästsport har skapat en upplevelseindustri som sysselsätter tusentals människor.

Ett avtal mellan ATGs ägare (STC och SG) och staten reglerar ATGs verksamhet. Staten tillsätter också hälften av ledamöterna i ATGs styrelse, inklusive styrelsens ordförande. ATGs affärsidé är ”Att ge kunderna en rikare fritid genom att med en högkvalitativ trav- och galoppsport som grund innovativt och ansvarsmedvetet göra spel på hästar spännande, underhållande och lättillgängligt”.

ATG Historia
1974 startades spelbolaget ATG och samtidigt spelformen V65. Spel på hästar hade dessförinnan främst skett vid besök på trav- eller galoppbanan. Spel via ombud var vid den här tiden nästan obefintligt. Redan från starten av V65 kunde man spela på landets alla postkontor. Premiären den 18:e augusti på Solvalla blev en succé och omsättningen landade på 5,25 miljoner kronor. Under vintersäsongen 1974/1975 kom V65 med i dåvarade tv-programmet Tipsextra.

Idag finns ett stort utbud av olika spelformer och trav och galopp syns i TV dagligen. Istället för att spela på posten så kan man idag gå till ca 2 000 privata spelombud. Dessutom kan man spela hos ATG via internet eller mobiltelefonen och se loppen på sin dator.

Hästnäringens Nationella Stiftelse
ATG bidrar med medel till den övriga hästsporten främst genom engagemang i ”Hästnäringens Nationella Stiftelse” – HNS. HNS startades 1992 av ATG och LRF för att i huvudsak säkerställa avel, uppfödning och högre utbildning inom hästsporten i Sverige. Från och med den 1 juli 2003 tog HNS över ansvaret för ATG-klinikerna, som samtidigt blev ett eget bolag – ATG Hästklinikerna AB.

ATG Hästklinikerna AB
För att spelet ska kunna bedrivas på ett förtroendefullt sätt är det viktigt att hästarna är friska, mår bra och får en god omvårdnad. Därför drivs flera hästkliniker runt om i landet i HNS regi. Alla hästraser är välkomna till ATG-klinikerna och de specialutbildade veterinärerna utför varje år ca 60 000 behandlingar. ATG avsätter därutöver årligen runt 3 miljoner kronor till olika forskningsprojekt rörande häst. Dessa medel är numera överförda till Stiftelsen Svensk Hästforskning.

Sponsring
Utöver engagemanget i HNS sponsrar ATG ridsporten, genom t ex tävlingen ATG Ridsportallsvenskan och SM i laghoppning, dels genom att vara sponsorer till en del stora ridsportevenemang exempelvis Göteborg Horseshow. Det avsätts också årligen medel till den speciella ungdomssatsning som görs gemensamt av Ridsportförbundet, STC och SG.

Källa: ATG