90-bollsbingo

90-bollsbingo90-bollsbingo är en av de absolut mest populära typerna av bingo. Denna typ av bingo utvecklades och är mycket populär i Storbritannien. Den kallas därför ibland också Brittisk bingo. Brittisk bingo är också mycket populär i Sydamerika och i Australien. 90-bollsbingo spelas som namnet antyder med 90 olika bollar/nummer.

90-bollsbingo är populärt både online och i bingohallar runt om i vart avlånga rike. Om du vill spela 90 bollars bingo online så hittar du det i de flesta väletablerade bingorum online. Nedan hittar du en lista över några av de bingorum som vi rekommenderar till följd av skattefria vinster, bra kundtjänst och extra bra utbud av olika bingospel.
[sitelist heading=”Spela 90-bollsbingo hos dessa bingorum”]

Hur man spelar 90-bollsbingo

90-bollsbingo bingo skiljer sig relativt mycket från andra typer av bingo men målet förblir detsamma. Att få en hel rad. 90-bollsbingo spelas med 90 olika nummer. Dessa nummer är fördelade i totalt nio grupper om nio nummer i varje. Bingobrickan har när man spelar 90-bollsbingo 9 olika kolumner och varje kolumn är associerade med en viss grupp av nummer. Nummer 1-10 hittas t.ex. alltid i den första kolumnen. Detta gör att man alltid vet var man skall leta efter ett visst nummer på sin bricka. Detta gör det lättare att dauba nummer när utroparen ropar ut dem. Detta är särskilt viktigt om man spelar flera brickor samtidigt.

Bingobrickan när man spelar 90-bollsbingo har totalt 27 olika fält spridda över 9 kolumner med 3 rader i varje. Det är dock bara 15 av dessa fält som har nummer i dem. 12 fält är tomma eller förmarkerade och dessa räknas inte. För att få en hel rad måste man med andra ord bara träffa 5 nummer eftersom fyra av de nio kolumnerna innehåller tomma rutor. Vilka rutor som är tomma är olika på alla brickor och helt slumpartad. Numren i de numrerade fälten är också slumpade i enlighet med de regler som bestämmer i vilken kolumn vissa nummer måste befinna sig. Alla bingobrickor är olika när man spelar 90-bollsbingo. Observera dock att identiska brickor kan förekomma i olika omgångar.

Innan spelet börjar måste alla som vill delta i spelet köpa en eller flera bingobrickor. Spelaren kan spela så många eller så få brickor som de vill. Det är dock viktigt att du inte köper fler än du hinner dauba när numren ropas ut. Det är bättre att börja med få brickor och sedan köpa allt fler allteftersom man bli mer van att spela.

När spelet börjar så ropar utroparen ut de nummer som dras. Du måste markera de som finns på din bricka när de ropas ut. Om du spelar online kan du välja att låta datorn markera numren som ropas ut automatiskt.

En normal omgång 90-bollsbingo har 3 vinster att vinna. Det förekommer dock även att man spelar 90-bollsbingo turbo bingo. Dessa spel har bara en vinst och avslutas när den första spelaren har fått en rad. Om man inte spelar turbo 90-bollsbingo så fortsätter dock spelet tills någon får 2 råder och vinner det andra priset och full bricka för det tredje priset. När spelet är över tar man oftast en liten paus innan man börjar nästa omgång så att spelare kan strecka på benen och köpa nya brickor.

90-bollsbingo har blivit mycket populärt eftersom det är ett spännande spel som är lätt att lära sig och som erbjuder ett stort socialt element. Detta är sant oavsett om man spelar i en bingohall med vänner eller om man umgås med människor i andra länder genom chatten i ett online bingorum.

Det finns inte sällan en jackpott att vinna när man spelar 90-bollsbingo online. Hur man vinner varierar mellan olika bingorum men ofta vinner man den om man får bingo på ett visst antal bollar. Dessa jackpottar kan ofta vara värda en relativt stor summa pengar.