80-bollsbingo

80 bollars bingo

80-bollsbingo är en relativt ny typ av bingo. Denna typ av bingo har blivit populär tack vare att man kan spela den i många bingorum online. 80-bollsbingo är dock fortfarande relativt ovanligt utanför internet. Det som har gjort denna typ av bingo populär online är att den går snabbt att spela och därför är perfekt för den som vill ha lite spänning men som inte har mycket tid. För den som har ont om tid finns även den ännu snabbare 30-bollsbingon.

80-bollsbingo är på många sätt en mix mellan 75-bollsbingo och 90-bollsbingo.

Hur man spelar 80-bollsbingo

80-bollsbingo använder sig av mindre bingobrickor än 75-bollsbingo. Bingobrickorna består av fyra kolumner med fyra rader var. Spelfältet består alltså av 16 olika numrerade fält. Varje kolumn är vanligen associerade till en unik färg. Denna färg fungerar på samma sätt som bokstäver gör i 75-bollsbingo. De hjälper med andra ord spelaren att veta var han skall leta efter ett specifikt nummer.

De 80 numren som finns representerade på de 80 bollarna är fördelade i fyra grupper om tjugo nummer i varje. Nummer i varje grupp kan bara förekomma i en viss kolumn. Numrens exakta kombination är slumpad och varje spelbricka i ett spel är unik.

80-bollsbingo kräver normalt inte att man daubar sina nummer. Istället så glider normalt en lucka ner framför ett nummer när det ropas ut. Ett exempel hur detta spel har utvecklats specifikt för bingo online. Om du skulle spela 80-bollsbingo offline måste du givetvis själv dauba numren.

För att delta i ett 80-bollsbingospel måste du köpa en eller flera brickor. Du får själv bestämma hur många brickor du vill köpa. När spelet börjar så ropar utroparen ut numren. Du behöver som nämnt inte själv dauba nummer utan kan bara slappna av och se luckorna på din bricka stängas.

Vad som krävs för att vinna när man spelar 80-bollsbingo kan variera kraftigt. Det är vanligt att man kan vinna med en lodrät, vågrät eller diagonal rad men det förekommer också att man behöver de fyra hörnen, en kvadrat i brickans centrum, ett X eller full bricka för att vinna. Kolla alltid vilka kombinationer som ger vinst innan spelet börjar så att du inte missar att du får bingo. När man spelar 80-bollsbingo online kan ett nästan oändligt antal vinnande kombinationer förekomma och ibland byter man kombination mellan omgångar för att hålla spelet spännande.

När en spelar får bingo skall de ropa ut bingo. När en spelare har vunnit så är spelet över och man börjar på en ny omgång.