Undersökning om spel på internet i Sverige 2006

Under år 2006 lät Lotteriinspektionen Sifo Research International genomföra två undersökningar om spel på Internet. Vid bägge tillfällena har telefonintervjuer gjorts med cirka 3000 personer under fem veckor. Målgrupp för undersökningarna har varit allmänheten och de som har intervjuats är personer i åldern 18 år och äldre.

Några resultat som undersökningarna har påvisat är att:

  • 7 – 8 procent av de intervjuade, i åldern 18 år och äldre, uppger att de har satsat pengar på spel via Internet under de senaste tre månaderna (detta gäller båda undersökningarna)
  • De webbplatser som besökts mest frekvent, av de som svarat, är svenskaspel.se (51 procent resp. 64 procent). Därefter följde atg.se (20 procent), Unibet.com (16 procent) och Expekt.com (8 procent). Frågan om vilka webbplatser som besökts ställdes endast till dem som angav att de spelat på internet under de senaste tre månaderna. Fler än ett svarsalternativ var möjliga.
  • Poker är den typ av spel över Internet som de flesta (41 procent) satsat pengar på under de senaste tre månaderna, följt av sportspel (35 procent), Lotto/Vikinglotto/Keno (28 procent) och trav/galopp (22 procent).
  • En tredjedel (33 procent) av spelarna har under de senaste tre månaderna spelat för mellan 1 – 300 kronor. 15 procent har spelat för över 1 500 kronor

Trender på spelmarknaden
Många företagsköp och sammanslagningar har genomförts under året (2006) och den trenden tog ytterligare fart i och med undertecknandet av USA:s ”Unlawful Internet Gambling Enforcement Act” (UIGEA) i oktober 2006. De flesta av de stora pokerföretagen har valt att inte längre ta emot amerikanska spelare och har därigenom gått miste om en viktig del av sin intäktsbas. När dessa företag ser sig om efter andra marknader så är Europa ett naturligt val eftersom det där finns en stor bas av aktiva pokerspelare. Naturligtvis underlättar det att köpa eller gå samman med företag som är etablerade på den lokala marknaden.

Onlinespel
Svenska Spels lansering av Internetpoker gav eko i stora delar av spelvärlden då det är det första exemplet på ett statligt ägt och kontrollerat spelbolag som driver en pokersajt. Enligt Svenska Spels delårsrapport för perioden januari till september hade man vid september månads utgång cirka 100 000 spelare. Av dessa har, enligt Svenska Spel, 75 procent rekryterats från andra pokersajter. Detta skulle vara i linje med företagets mål att kanalisera spelandet från utländska pokersajter till det egna pokerrummet.

Några revolutionerande nyheter har inte dykt upp vad gäller onlinespel. De etablerade spelen fortsätter att utvecklas i takt med att ny teknik introduceras och att spelarna får tillgång till allt bättre bandbredd och snabbare datorutrustning. Även om Lotteriinspektionen inte har sett särskilt många spelnyheter är det uppenbart att den portfölj av spel som en spelsajt erbjuder stadigt växer, exempelvis kompletteras ofta poker med casino, bingo, vadslagning och ibland även skicklighetsspel.

Bingo och skicklighetsspel
Intresset för bingo på nätet har ökat markant och i dag finns det ett stort antal bingosajter att välja bland. Utbudet av skicklighetsspel har också ökat markant under året och här kommer man med stor sannolikhet se en fortsatt tillväxt, bland annat som en följd av det amerikanska Internetspelsförbudet. Dock finns det stora variationer mellan olika länder när det gäller att avgöra vad som är ett skicklighetsspel. I många fall är det svårt att dra gränsen mellan skicklighetsspel, där utfallet i huvudsak skall vara beroende av spelarens skicklighet, och lotterier där utfallet är slumpmässigt.

Källa: Lotteriinspektionen

Spel från Svenska Spel Sport & Casino AB och Svenska spel Tur. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00. Spelalagom.se