Backgammon

Play65 backgammon spelBackgammon är ett brädspel för 2 personer och är ett av de äldsta spel man känner till historiskt. Backgammon går ut på att flytta 15 spelpjäser in i sitt bo på ett spelbräde som ser ut som bilden till höger. Spelet har förmodligen funnits i olika former i minst 5000 år, men förfinades i England under 1600-talet och fick då också namnet backgammon. Spelet var mycket populärt under 70-talet men har efter det inte synts så mycket. Just nu upplever det en renässans i och med möjligheten att spela på internet och många människor upptäcker nu hur underhållande det är.

Backgammonregler
För att flytta slår man 2 tärningar. Pjäserna flyttas enligt värdet på respektive tärning, med undantag för om man slår samma med båda tärningarna. Då flyttar man pjäserna två gånger siffran på tärningarna, t.ex 1-1-1-1. En spelpjäs måste landa på de rutor som motsvaras av tärningsslaget.

Spelet är på många sätt ett strategispel baserat på på sannolikheter, där möjligheten att påverka oddsen är att dels blockera vägen för motståndaren, och dels slå ut motståndarens pjäser så att denne får börja från början med de utslagna pjäserna. Det får stå hur många pjäser som helst på en och samma spelruta, men står en pjäs ensam på en spelruta kan motståndaren slå ut denna med en av sina egna pjäser. Om en spelare har två eller flera pjäser på samma spelruta äger motståndaren ej tillträde till den spelrutan.

När en spelare hämtat hem alla sina spelpjäser till sin egen hemkvadrant får spelaren plocka ut sina spelpjäser enligt de tärningsslag denne får. Om man inte har någon pjäs på den ruta som representeras av tärningen, får man plocka ut pjäser som står längre fram på spelplanen (om man får en 6:a och bara har spelpjäs på ruta 3, får man plocka ut denne). Förutsättningen för att man ska få plocka ut pjäser som inte representeras av tärningen, är att man inte kan flytta någon pjäs inne i hemkvadranten. En strategi för en motståndare som sackat efter, kan därför vara att stanna kvar i hoppet om att motståndaren blir tvungen att lämna en eller flera enkla pjäser (”blottor”) som då kan slås ut.

Dubblering
Om en spelare tror att dennes odds är till fördel i förhållande till motståndaren kan spelaren välja att erbjuda dubblering. Om motståndaren nekar vinner den som erbjudit dubbleringen. Om dubbleringen accepteras dubblas poänginsatsen för omgången. När man accepterat en dubblering får man enskilt rätten att nästa gång själv erbjuda dubblering. Dubbleringstärdningen har värdena 2, 4, 8, 16, 32 och 64 poäng men det finns ingen övre gräns för hur många gånger spelarna får dubbla i ett parti.

Poängräkning
Om man vinner en vanlig match utan att ha dubblerat tilldelas vinnaren 1 poäng. Om motståndaren inte hunnit plocka ut någon av sina spelpjäser när den andre spelaren plockat ut alla sina, tilldelas istället 2 poäng (en s.k. ”gammon”). Om motståndaren dessutom står kvar i den andre spelarens hemkvadrant, tilldelas 3 poäng (en s.k. ”backgammon”). Vid dubblering ökas poänginsatsen genom att multiplicera poängen med dubbleringsindex. Ju högre målpoäng, desto mindre risk att matchen avgörs genom tur. Vanliga matchserier är 5, 7, 9, 11 och 21 poäng. Vid en match till 21 är det i princip enbart skickligheten hos spelarna som avgör utgången.

Jacoby Rule
Jacoby rule är en extraregel som oftast används i spel om pengar. Med denna räknas inte extrapoängen för gammons och backgammons om inte dubblering erbjudits under spelet. Detta snabbar upp spelet eftersom en spelare med stor ledning hellre erbjuder dubblering än spelar slut omgången.

Kända backgammonspelare

  • Bill Robertie. En av de två personer som tagit världsmästartiteln i backgammon två gånger (1983 och 1987). Han har skrivit flera böcker som tar upp olika strategier och metoder för att bli en bra spelare. Han spelar även poker och schack.
  • Jörgen Granstedt har också vunnit världsmästartiteln i backgammon två gånger.

Backgammonföreningar och organisationer