Roulette System

Roulette system - spelsystem för att vinna mer på rouletteEtt Roulette system är en spel- och satsningteknik man kan använda för att försöka vinna mer när man spelar roulette. Det finns flera roulette system, varav det mest kända förmodligen är Martingale-systemet eftersom det är så lätt att lära sig.

Använd dessa system med förnuft och prova dem innan du tillämpar dem på bred front och med höga insatser. Även med ett roulettesystem är slumpen fortfarande den dominerande faktorn då du spelar.

Martingale-systemet

Martingale-systemet är extremt enkelt och utformat för att du vid en vinst skall få tillbaka alla dina tidigare förluster plus det belopp du började spela med. I korthet går Martingale-systemet ut på att du efter en förlust dubblar det belopp du satsar jämfört med föregående omgång, tills du vinner. Detta säkerställer i teorin att du alltid till slut vinner din initiala insats.

Läs mer här: Martingale Systemet

Base Five / Level Five

I Base Five-systemet bettar du enligt 5 olika nivåer i ordning och börjar om när en omgång är slut. Det finns även varianten Base Two / Level Two i vilken du har 2 olika nivåer du bettar efter – en maxinsats som du bettar efter varje gång du vunnit och en minimuminsats efter att du förlorar. En omgång i Base Five bygger på att du har ett basbelopp du bettar och sedan ändrar beloppet efter ett mönster. Du kan t ex följa mönstret 1-2-3-6-1.

Läs mer här: Base Five / Level Five Systemet

Oscar’s Grind Systemet

Detta system bygger på att du ökar dina satsning med 1 så länge det innebär att du inte ligger mer än 1 enhet plus i pågående omgång. Så fort du har vunnit 1 enhet börjar systemet om. Oscar’s Grind vinner således aldrig mer än en enhet och tar därför lång tid på sig att bygga upp en total vinst av rang, men risken är å andra sidan låg.

Läs mer här: Oscar’s Grind Systemet

D’alembert Systemet

Matematikern Jean Le Rond D’alembert uppfann detta spelsystem, som i grunden går ut på att du ökar din insats med 1 enhet när du förlorar och minskar med 1 enhet när du vinner. När du är nere på noll enheter så har du gått med vinst, hur stor den är beror på hur lång omgången blev.

Läs mer här: D’alembert Systemet

Fibonacci Systemet

Fibonacci systemet är ännu ett system som bygger på att du satsar enligt en nummerserie när du förlorar, i det här fallet en s k fibonacci-serie i vilken varje tal i serien är summan av de två föregående talen: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34. Du gångar alltså ditt basbelopp för betning med talen i serien. Du behöver bara två vinster i rad för att återta tidigare förluster och gå med vinst. När du vunnit börjar du om.

Läs mer här: Fibonacci Systemet