Gin Rummy regler

Reglerna för Gin Rummy är lite omfattande men spelet är inte så komplicerat i sig själv. Två personer spelar med en vanlig 52-korts kortlek utan jokrar och spelet går ut på att samla tretal, fyrtal och sekvenser i färg. Vill man spela med fyra spelare krävs två kortlekar, för sex spelare krävs tre kortlekar.

Övergripande är Gin Rummy ett kortspel där du först lägger ihop och delar ut en i förväg angiven hand, och sedan blir av med dina resterande kort antingen genom att bygga på det du redan har lagt ner eller genom att bygga nya tretal, eller stegar på minst tre kort. Spelets mål är att efter femton omgångar ha så lite poäng som möjligt.

Gin och rummy går ej att spela på online casinon längre, men om du har tur kan du hitta olika varianter av spelet. Här hittar du förut Gin Rummy också Oklahoma Gin, Rummy 500 och Burraco för att bara nämna ett fåtal.

  Bäst casinos med bonus utan omsättningskrav

Hur spelar man Gin and Rummy?

Varje spelare börjar med elva kort. När elva kort delats ut till var och en läggs resterande kort med baksidan uppåt mitt på bordet, undantaget det översta kortet som läggs bredvid med framsidan uppåt. Deltagarna turas om att dela ut och spelaren till vänster om delaren börjar därefter att välja om han/hon vill ta upp det liggande kortet för att kunna få sin hand. Om så är fallet tar denne upp kortet plus två kort från högen. Om INTE så tar han/hon enbart upp ett ”grundkort” från högen med bakåtvända kort.

Därefter slänger man ett valfritt kort av sina kort med framsidan uppåt i högen med uppåtvända kort. Sedan går turen över till näste spelare åt vänster som gör samma val och tar upp ett eller tre kort och därefter slänger valfritt kort med framsidan uppåt. Man kan även ta upp ett uppåtvänt kort som någon annan spelare än den till höger slängt, men då slänger man inte själv ett kort, vilket man bara gör när det är ens egen tur. Vill flera personer ta upp ett slängt kort har den som sitter närmast den som slängde det från vänster förtur.

Ovanstående pågår tills någon fått upp den hand som behövs i den specifika omgången. När detta händer lägger han/hon ner sina aktuella kort (till exempel två tretal i första omgången) och till en början inga fler än just dem. Därefter fortsätter spelet tills någon lyckats lägga ner alla sina kort på hand utom ett, som slängs uppåtvänt i högen. Omgången är då slutspelad och poängen för de övriga spelarna (se nedan)  räknas ihop och antecknas. Använd ett papper med kolumner för spelarnas namn längst upp och siffrorna 1 till 15 på varsin rad till vänster.

För att förtydliga: Du tar upp det uppåtvända kortet som spelaren till höger om dig slängt, tar ytterligare två kort från högen och slänger ett kort. Tar du upp det uppåtvända kortet som någon annan än den till höger om dig slängt så tar du ytterligare ett kort från högen men slänger inget kort. Vill du inte ta upp något kort, när det är din tur tar du upp ett kort från högen och slänger ett kort.

När du fått den aktuella handen tar du ett kort som vanligt och lägger sen ner din hand (och inget annat) och slänger sen ett kort. Du tar alltid upp ett kort innan du lägger ett och detta kort får du använda i samma nedläggning. Därefter, som tidigast när det är din tur nästa gång, börjar du lägga ner alla resterande kort du kan skapa något av, t ex tretal eller stegar som är på minst tre kort. Du kan även fortsätta bygga på dina redan lagda stegar eller tretal, t ex genom att lägga fyrtal på ditt tidigare tretal. Du slänger alltid ett sista kort som inte används, utom i den femtonde omgången. Sitter du exempelvis med två sjuor och en åtta och får upp en sjua till från högen lägger du ner ditt tretal i sjuor, slänger åttan med framsidan uppåt och har vunnit omgången.

Att vinna spelet

Den spelare som har lägst antal poäng efter de 15 omgångarna har vunnit spelet.

Övriga regler

Man får ta upp max tre uppåtvända kort, och alltså max ha 17 kort på hand.

Tvåor är alltid valfri valör men en hand får inte bestå av övervägande tvåor.

Stegarna måste vara på minst tre kort.

Poäng

Detta är de poäng som tilldelas de spelare som har kvar kort på handen efter att någon vunnit en omgång.

 • 3-9 = fem poäng vardera.
 • 10-kung = tio poäng vardera.
 • Ess = 15 poäng vardera.
 • Tvåor = 20 poäng vardera.

Omgångar

Detta är de 15 omgångar man skall spela igenom för att kora segraren:

 • 1 – Två tretal
 • 2 – Ett tretal + en stege på fyra kort
 • 3 – Tre tretal
 • 4 – Två stegar på fyra kort
 • 5 – En stege på fem kort + två tretal
 • 6 – Fyra tretal
 • 7 – Två stegar på fyra kort + ett tretal
 • 8 – Ett fyrtal + en stege på fem kort
 • 9 – Två stegar på fem kort
 • 10 – Ett femtal + två stegar på fyra kort
 • 11 – Tre stegar på fyra kort
 • 12 – Två fyrtal + ett tretal
 • 13 – Ett femtal + ett tretal + ett par (paret får ej byggas på)
 • 14 – En stege på fem kort + två fyrtal
 • 15 – Två tretal + resterande kort i svit (stege)
  Tretal – Tre kort i samma valör, till exempel tre damer.
  Stege – Minst tre kort som följer varandra i samma färg, till exempel klöver tre, klöver fyra och klöver fem.
  (Notera att inget sista kort skall slängas i denna avslutande omgång)

Spela vinnande med rätt strategi

När du väl kan reglerna och vill lära dig spela vinnande skall du läsa vår guide till Gin Rummy strategi.

Regler för andra kortspel