Blackjack strategi

Med rätt blackjack strategi har man mycket större chans att vinna mot huset – om spelaren följer ett bra system och använder den grundläggande blackjack-strategin är husets övertag normalt mindre än 1%. Blackjack är alltså ett av de spel man bör välja om man vill ha den statistiskt största chansen att gå hem med pengar på fickan. Så, är strax under 1% övertag från husets sida något man som spelare bara har att finna sig i eller finns det metoder att ta till för att minska övertaget ytterligare?

Svaret är att det finns en rad knep att tänka på för den som ytterligare vill öka sina chanser vid Blackjackbordet. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på tre vanliga misstag som Blackjack spelare gör och förklara varför du bör undvika dem för att ytterligare sänka husets fördel.

Att inte våga dubbla när banken har 10

Att dubbla när man har 11 och banken har t ex 3 eller 6 är vanligen en god idé och inget man behöver fundera närmare på, men när banken istället har 10 brukar många spelare börja dra öronen åt sig och låta bli att dubbla. Vad man bör tänka på i den här situationen är hur det fungerar rent matematiskt.

Att bara ta kort innebär att spelaren vinner i 56% av fallen, medan dubbling leder till vinst i bara 54% av fallen. Detta är dock inte hela sanningen. En vinstchans på 56% representerar $560 i vinster och $440 i förluster om satsningen är $10. Mellanskillnaden är alltså $120. Om spelaren istället väljer att dubbla från $10 till $20 innebär det $1,080 i vinster och $920 i förluster eftersom chansen att vinna dalar till 54% vid dubbling. Detta kan verka negativt, men om vi räknar ut mellanskillnaden ser vi att den är $160.

Slutsatsen är alltså – var inte rädd för att dubbla!

Att inte splitta åttor

Det är något av en BJ-kliché – splitta alltid åttor och ess – men anledningen till att klichén levt vidare genom alla år är att den vilar på matematisk grund. De flesta spelare förstår varför man ska splitta ess, 12 är en betydligt sämre Blackjack hand än två 11:or, men när det kommer till åttorna blir många förvirrade och låter bli att splitta. Att sitta med 16 på hand är inte särskilt trevligt men att ha två åttor känns inte lockande nog för att spelaren ska vilja riskera ännu mer pengar. Hellre ta smällen med 16 än att ösa mer pengar över två åttor tycks många resonera.

Rent matematiskt bör spelaren dock försöka övervinna sin rädsla och splitta sina åttor eftersom $10 satsade på 16 kommer att förlora 40 cent per hand i genomsnitt om vi förutsätter att banken har 10. Två händer med 8 kommer i samma situation bara förlora 32 cent (16 cent per hand) i genomsnitt.

Att få två åttor på hand är aldrig en idealisk sits men genom att splitta kan du minska din risk att förlora.

Att inte splitta nior när banken har nio

Den här situationen påminner mycket om den ovanstående och många spelare föredrar att behålla 18 framför att lägga in mer pengar och hoppas på att få något ännu högre. En matematisk uträkning visar oss dock att 18 vinner mot bankens 9 i cirka 40% av alla händer, medan 9 vinner mot bankens 9 i nästan 50% av alla händer. Båda fallen innebär alltså att risken att förlora är större än chansen att vinna, men genom att splitta dina nior trots att banken har nio drar du i alla fall ned förlustrisken från cirka 60% till strax över 50%.