World Poker Association

WPA logo

World Poker Association (WPA) har skapats för att främja poker som en sport. WPA verkar för att få alla att enas om gemensamma regler för bl a uppförande och turneringsspel, och vill skapa tillfälla för pokerspelare att tjäna mer pengar. Man vill samla alla intressen runt detta i en enda organisation för att få största möjliga slagkraft. WPA är inte bundet till något enskilt land utan vill representera spelare från hela världen, både som individer och som en grupp.

WPA arbetar aktivt för att officiella pokerturneringar och casinon skall vara ”WPA-sanktionerade”, så att alla deltagare vet vad som gäller och hela evenemanget kan bedrivas enligt de regelverk och rekommendationer som alla är överens om.

Utbildning
WPA anordnar konferenser på vilka medlemmar kan lära sig mer om poker genom att lyssna på föreläsningar av meriterade pokerspelare. Medlemmarna får då även chansen att lära känna varandra. Naturligtvis brukar det även anordnas pokerturneringar vid dessa sammankomster.

Organisation
WPA består av en styrelse och runt 1400 medlemmar från 28 länder. Styrelsens ordförande är Wendeen H. Eolis. (maj 2008). Styrelsen består av meriterade pokerspelare och personer med höga akademiska meriter och/eller affärslivserfarenhet både innanför och utanför pokersfären.

WPA och WSOP
2008 kom WPA och WSOP (World Series of Poker) överens om att WSOP skulle anamma två av de regler som WPA arbetat fram:

  1. pokerbord med max nio deltagare
  2. uttryckligt förbud mot att vårdslöst kasta in sina marker i potten (splashing the pot).

Vidare har WSOP gått med på att inte acceptera grovt språk vid pokerborden enligt WPAs rekommendationer. I framtiden lär ännu fler av de regler och rekommendationer som World Poker Association fastställt anammas av casinon och tävlingar som t ex WSOP.

Läs mer