Förstå vad som sägs vid pokerbordet – del I

När man börjar spela poker kan alla nya termer kännas minst sagt överväldigande. Vad är ”rag”, vad gör ett ”cold call” kallt och när är man egentligen ”under the gun”? För att förstå termerna som övriga spelare vid bordet slänger sig med kan det vara en god idé att läsa på lite och lägga åtminstone de vanligaste orden på minnet.

I den här artikeln kommer vi ta en titt på 10 flitigt använda pokerord:

Ring game
Ring game är även känt under termen cash game. Ring game / cash game är helt enkelt de spel som inte är turneringar.

Raise
På svenska brukar vi kalla det för höjning, men trots att ordet är tämligen självförklarande är det många som blandar ihop höjning (raise) med satsning (bet). Den förste spelare som lägger marker i en icke-höjd pott gör en satsning (bet). För att höja (to raise) krävs att man faktiskt höjer insatsen.

Cold Call
Calling a bet, det vill säga att syna en satsning, gör du genom att lägga in samma summa som din motspelare i potten för att stanna kvar i spelet. Om du synar en satsning och en höjning kallas detta för ”cold call”. Låt säga att en av dina motspelare satsar på floppen och en annan spelare vid bordet höjer. Om du därefter synar gör du en ”cold call”.

Muck
”The Muck” är den hög av kastade kort som ligger hos dealern, det vill säga de kort som spelare har kastat in till dealern. Att mucka (”mucking”) är alltså inte samma sak som att lägga sig. Till exempel kan en spelare som vunnit genom att alla andra lagt sig kasta in sina kort till dealern utan att visa dem och har då muckat.

Cut-Off /Cutoff
Du befinner dig i cutoff position när du sitter på stolen till höger om knappen.

Under the Gun
Du är under the gun om det är din tur att agera precis efter att blindsen har postats.

Playing the Board

Det här är inte en trevlig situation att befinna sig i. Om du är ”playing the board” innebär det att de två kort du sitter med på intet sätt förbättrar den hand som ligger på bordet i Texas Hold’em. Du skulle alltså lika gärna kunna vara utan kort på hand och ”spelar med bordets kort”.

Draw / Come Hand / On the Come
Draw / Come Hand / On the Come är bara tre olika sätt att beskriva samma sak – att ha en hand som ”drar” åt ett visst håll. Om du till exempel har fyra klöver drar din hand mot färg (så kallat färgdrag), medan den som sitter med 3-4-5-6 har en hand som drar mot stege (= stegdrag). Om man satsar i en sådan här situation brukar det kalla för ”betting on the come”, det vill säga man satsar på att rätt kort ska dyka upp på bordet.

”Draw”kan även vara en typ av poker där man får chans att byta ut kort, till exempel ”five card draw”. Brukar på svenska kallas mörkpoker eller bytespoker.

Dominated
Låt oss säga att du och din motspelare båda gått all-in pre-flop. Du sitter med JK medan din motspelare har TK. Din motspelare är då ”dominated” (dominerad) eftersom bara ett kort är live – ni har ju båda kung. Ni delar ett kort men din hand är bättre än motspelarens.

Rag
Det engelska ordet rag används för att beskriva ett kort som är dåligt eller bara oviktigt för handen. Det går till exempel att säga ”Jag satt med KK på hand, och turnen och rivern var rags, så potten gick till mig”. Det finns ingen anledning att tråka ut lyssnaren med att beskriva exakt vilka de oviktiga korten på bordet var så man kallar dem ”rags”. På engelska betyder rag trasa, det vill säga något värdelöst.