Rugby World

rugby worldRugby World är en engelskspråkig tidning om rugby. Den variant av rugby som Rugby World handlar om är rugby union, inte rugby league. Det går att prenumerera på Rugby World och få den skickad till Sverige, men tidningen finns inte tillgänglig på svenska utan endast på engelska. Rugby World utkommer med tolv nummer per år (ett nummer per månad).

Rugby World innehåller bland annat resultat från rugbymatcher och rugbyturneringar världen över, samt reportage om rugbyspelare, rugbylag, rugbytränare, med mera. Rugby World är också fylld med snygga fotografier från actionfyllda rugbymatcher.

Fokus ligger på de stora rugbynationerna Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Argentina, England, Skottland, Wales, Irland, Frankrike och Italien. Det händer dock titt som tätt att Rugby World skriver som event i andra delar av världen också, till exempel Nederländerna, Dubai, Uruguay, USA och Kanada.

Varje månad brukar Rugby World har en särskild avdelning i tidningen som fokuserar på de brittiska rugbylagen och gör djuplodande intervjuer med viktiga brittiska nyckelspelare.

Rugy World publiceras av brittiska IPC Media Ltd, ett företag som ägs av Time Inc i USA. Exempel på andra tidningar som ges ut av IPC Medai Ltd är World Soccer, Angler’s Mail, Cycle Sport, Golf Monthly och Shooting Gazette.

Rugby World började ges ut av Longacre Press Limited redan år 1960. På den tiden kom tidningen ut den tredje onsdagen i varje månad och kostade 2 shilling. Owain Jones är chefredaktör för Rugby World sedan år 2012. Siffror från år 2013 visar på en upplaga på drygt 33 000.