Black Belt Magazine

Black Belt Magazine är en tidning om kampsport och stridskonst, inklusive Mixed Martial Arts (MMA). Tidningen är på engelska, men det går att prenumerera och få den skickad till Sverige. Ibland dyker den även upp i välsorterade svenska tidningsbutiker. Black Belt Magazine kommer ut med 12 nummer per år (ett per månad). Värt att nämna är att vissa prenumerationserbjudande via svenska förmedlare endast omfattar sex stycken nummer per år.

Black Belt Magazine läses både av folk som själva ägnar sig åt kampsport och stridskonst, och av folk som inte själva är aktiva men som gillar att betta på tävlingarna och därför vill hänga med i vad som händer. Denna dualitet reflekteras i tidningens innehåll – här hittar vi inte bara intervjuer med idrottare, tävlingsanalyser och liknande, utan även mycket konkreta tips på hur man kan utveckla sin egen teknik, vilka trender som är aktuella i de olika disciplinerna, och så vidare.

Historia

Black Belt Magazine är en av de allra äldsta engelskspråkiga kampsportstidningarna och har getts ut ända sedan 1961. Tidningen grundades av Mitoshi Uyehara, som publicerade den via sitt företag Black Belt Inc i Los Angeles fram till år 1973. Mitoshi Uyehara, som själv var en hängiven kampsportare, lyckades bland annat få legenden Bruce Lee att bidra med mycket material till tidningen under 1960-talet.

År 1974 bildade Mitoshi Uyehara tidningsförlaget Rainbow Publications. Han avgick som chefredaktör från Black Belt Magazine, och fokuserade istället på att vara VD för Rainbow Publications. Några år senare flyttade han till Hawaii och övergick till att enbart arbeta som konsult för Rainbow Publications. Sju olika personer som innehade chefredaktörsposten för Black Belt Magazine under 1970-talet och det tidiga 1980-talet, men denna turbulenta tid för Black Belt Magazine fick ett slut i och med att Jime Coleman tillträdde som chefredaktör år 1984 – en post hand behöll ända till 1997. Han efterträddes av Robert W. Young som fortfarande är kvar som chefredaktör för tidningen.

I slutet av 1990-talet köptes Rainbow Publications, och därmed även Black Belt Magazine, upp av Sabot Publishing. Några år senare blev Sabot Publishing i sin tur uppköpta av Active Interest Media. Active Interest Media ger ut en lång rad olika nischtidnignar, såsom Clean Eating, Arabian Horse World, MuscleMag International, Yoga Journal och Optimum Wellness.