Baseball Digest

baseball digestSvenska tidningar brukar inte direkt ägna några spaltmeter åt baseball, men som tur är finns Baseball Digest som ett ljus i mörkret för alla baseballintresserade svenskar. Baseball Digest ges ut i USA men går att prenumerera på och få skickad till Sverige. Det finns ingen svensk upplaga utan man får läsa på engelska. Tidningen utkommer med sex nummer per år.

Baseball Digest fokuserar på National League (NL) och American League (AL). Tillsammans utgör de båda ligorna MLB (Major League Baseball). I Baseball Digest hittar man enormt mycket information rörande MLB, inklusive scheman, register, statistik, pre-season rosters, historiska tillbakablickar, personporträtt, spelarintervjuer, med mera. Varje nummer brukar innehålla minst ett personporträtt, plus analyser av spelare som är på väg upp. Baseball Digest skriver även en del om mindre baseball-ligor, collegespel och juniorspel. Om man är intresserad av att betta på baseball innehåller Baseball Digest ovärderlig information som man definitivt inte kommer att hitta i någon svensk publikation.

Baseball Digest hade premiär redan år 1942 och är den äldsta baseballtidningen i USA. I början kom Baseball Digest ut en gång i månaden, men sedan minskade man ned till åtta gånger per år och för några år sedan beslutade man att bara ge ut sex nummer per år. Baseball Digest publiceras av Grandstand Publishing LLC och redaktionen ligger i Evanston, Illinois, nära storstaden Chicago.

År 2012 gick Baseball Digest ihop med den professionella talangjaktsbyrån ProScounting. I samband med detta övergick man till fyrfärgstryck och ökade på mängden redaktionellt material rejält, samtidigt som man började inkludera rapporter från erfarna MLB-rekryterare i tidningen.