Spread betting

Spread betting gör det möjligt för att spekulera på finansiella marknader genom att anta ett vad på ett finasiellt instrument. Istället för att köpa eller sälja ett underliggande värdepapper som aktier, index, olja, eller valutor så antar man ett vad om priset skall gå upp eller ner. Spread betting fungerar nästan på samma sätt som CFD, ”Contract for Difference”. Spread betting har funnits i England sedan 1970-talet då det började med att folk ville spekulera i guldpriset. Det finns många likheter med andra finansiella instrument men klassas trots att det som ett spel i England.

Spread betting är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att handla på finansiella marknader. Med spread betting kan man spekulera i hur aktier, index, råvaror och andra tillgångar kommer att utveckla sig, utan att behöva använda en traditionell börsmäklare eller bank. Det ger möjligheten att generera stora vinster på både stigande och fallande marknader. Riskerna är dock mycket stora då vissa marknader kan svänga kraftigt på kort tid.

Inga avgifter
Eftersom inga mäklare eller börser används så betalar man inte depå- eller courtageavgifter. Spread betting företaget tjänar istället pengar på skillnaden mellan köp och säljpriset dvs. ”spridningen”. Med spread betting behöver man endast ligga ute med några procent av sin säkerhetsmarginal vilket frigör kapital som man kan låta arbeta på annat håll.

Spela på båda sidor av ett vad
En av de stora fördelarna med spread betting är möjligheten att spekulera i både upp- och nedgång. Man kan alltså tjäna pengar på en fallande marknad, precis på samma sätt som man kan på en stigande marknad. Detta är då ett alternativ till sk hedging Spread betting gör det möjligt att handla med mindre belopp än vad som vanligtvis annars är möjligt på den underliggande marknaden. På liknande sätt kan det även vara möjligt att ta större positioner än vad som annars hade varit möjligt, utan att sätta in stora summor pengar.

Den risk som användaren exponeras mot är större än då man handlar traditionellt med aktier och användare kan förlora mer än den initiala insatsen.

Läs mer om spread betting på Wikipedia.