Premieobligationer

PremieobligationerEn premieobligation är en svensk statsobligation som ges ut av Riksgälden. Den säljs både direkt av Riksgälden och via olika banker, och Stockholmsbörsens räntemarknad fungerar som andrahandsmarknad för premieobligationer.

En premieobligation är ett lån till staten, men istället för att varje långivare får ränta samlas räntepengarna i en pott som lottas ut bland de som äger premieobligationer.

Fram till skattereformen år 1990 var premieobligationen en ur skattehänseende mycket fördelaktig sparform för privatpersoner i Sverige eftersom beskattningen på utdelade vinster var mycket låg i förhållande till skatten på andra sparformer. Numera är beskattningen på de utdelade vinsterna helt avskaffad, men eftersom beskattningen på andra kapitalvinster har sänkts och den ränta som lottas ut är jämförelsevis låg (den var till exempel 2% för år 2006) är premieobligationer idag inte lika lockande för spararna som innan skattereformen. Man är dock alltid garanterad att få insatsen (köpesumman) tillbaka, så den enda risk man tar är att inflationen ska urholka värdet.

Om man köper tio premieobligationer i nummerföljd får man så kallad garantivinst varje år. Hur hög den ska vara bestäms när premieobligationerna ges ut och följer marknadsräntan. Att du har garantivinst hindrar dig inte från att vinna ännu mer, du deltar i dragningarna precis som vanligt.

Fram till 1996 var alla premieobligationer i pappersform. Numera finns de bara i elektronisk form.

Premieobligationer på kredit – ett kontroversiellt ämne

Flera företag som erbjuder möjligheten att köpa premieobligationer på kredit har kritiserats för att inte vara tillräckligt tydliga i sin marknadsföring. År 2006 dömdes Malmöföretaget Premie Invest i Sverige AB i marknadsdomstolen för att ha använd sig av svåröverskådligt och otydligt marknadsföringsmaterial som gjorde det svårt för konsumenter att värdera erbjudandet och jämföra kostnaden mellan att köpa obligationer på kredit och att köpa dem kontant. Premie Invest hade bland annat angivit en för låg kreditkostnad och en för låg effektiv ränta i ett reklamerbjudande som riktade sig till de svenska hushållen.

Samma år anmälde Konsumentrådgivningen i Falun företaget First Prize till Konsumentombudsmannen eftersom de ansåg att reklamen för Miljonspelet gav en felaktig bild av kredikostnaden.

”Vi menar att reklamen ger en felaktig bild av vad köparen får betala för krediten,” sa då konsumentvägledaren Veronica Lidman Ek i en intervju med Dalademokraten. ”Både kreditkostnaden och den effektiva räntan är dubbelt så hög som bolaget uppger.”

Den 1 januari år 2007 köptes Premie Invest av First Prize.

Innan man tackar ja till att köpa premieobligationer på kredit är det en god idé att själv räkna ut exakt hur mycket det kommer att kosta i jämförelse med att köpa premieobligationerna kontant, och sedan se om man är beredd att betala mellanskillnaden för att få möjlighet att köpa på kredit samt dra nytta av de olika specialtjänster som Miljonspelet och liknande företag brukar erbjuda.