Oscar’s Grind Systemet

Oscar’s Grind Systemet bygger på att du ökar dina satsning med 1 enhet så länge det innebär att du inte ligger mer än 1 enhet plus i pågående omgång. Så fort du har vunnit 1 enhet börjar systemet om. Oscar’s Grind vinner således aldrig mer än en enhet åt gången och tar därför lång tid på sig att bygga upp en total vinst av rang, men risken är å andra sidan låg.

Mer information om Oscar’s Grind Systemet kommer snart!