Base Five / Level 5 Systemet

I Base Five-systemet, som är ett exempel på ett s k progressivt satsningsschema, bettar du enligt 5 olika nivåer i ordning och börjar om när en omgång är slut. Det finns även varianten Base Two / Level Two i vilken du har 2 olika nivåer du bettar efter – en maxinsats som du bettar efter varje gång du vunnit och en minimuminsats efter att du förlorar. En omgång i Base Five bygger på att du har ett basbelopp du bettar och sedan ändrar beloppet efter ett mönster. Du kan t ex följa mönstret 1-2-3-6-1.

Mer information om Base Five / Level Five Systemet kommer snart!