Gin Rummy strategi

Här går vi igenom strategier för att spela vinnande Gin Rummy som du kan uttnyttja när du spelar med vänner som du vill besegra eller om du spelar för pengar på nätet. Gin rummy är ett kortspel där skicklighet spelar mycket stor roll och många gin rummy-spelare skulle säkert hävda att det är det mest skicklighetskrävande kortspelet av alla.

Grundläggande om Gin Rummy

Låt oss börja med att titta på några grundläggande sanningar i Gin Rummy

  • Det finns totalt 50 olika trisstick (dvs tre kungar, tre femmor) i spelet.
  • Det finns totalt 44 färgstegstick.
  • Chansen är dubbelt så stor att du kan fortsätta bygga på ett färgstegsstick än att du kan fortsätta bygga på ett trisstick. Färgstegsstick kan fortsätta växa bortom fyra kort vilket inte vanliga trisstick kan eftersom det bara finns 4 kort av varje valör.

Det är med andra ord oftast bättre med stegstick än det är mer trisstick eftersom stegsticken har större förbättringsmöjligheter. Om du måste välja mellan att satsa på det ena eller andra är stegstick ett bättre alternativ förutsatt att korten som redan spelats inte omöjliggör fortsatta kombinationer.

Grundstenar i en vinnande Gin Rummy-strategi

En framgångsrik Gin rummy-strategi innehåller många inslag men grundstenarna bör alltid vara dessa:

  • Undvika din motståndares fällor, speciellt beträffande de första korten han eller hon slänger.
  • Försöka att knacka så snabbt som möjligt.
  • Spekulera inte för mycket, utan håll dig till bra stabila händer.
  • I spelets slutskede skall du basera ditt spel på totalpoängen och antingen bara spela på din poäng eller göra vad du kan för att undvika att din motståndare vinner spelet under den handen.

Låt oss titta på några kombinationer man kan få på handen och deras värde innan vi går vidare och tittar mer på strategi

Kung & Dam i samma färg
Detta är en mycket dålig kombination. Det är endast knekten i den färgen som kan hjälpa dig få ett stick från dem och att sitta med dem på hand vid spelets slut betyder tjugo minuspoäng.

Tia & Dam i samma färg
Detta är också en dålig kombination. Återigen riskerar du mycket minuspoäng och det är återigen bara knekten som kan rädda dig. Denna kombination är dock lite bättre än den ovanstående eftersom man kan bygga vidare på den.

5 & 7 i samma färg
Denna kombination är mycket lik kombinationen ovan men är lite bättre och och man riskerar inte att få lika många minuspoäng.

Ess & 3 i samma färg
Ytterligare en kombination som är svår att träffa eftersom du behöver tvåan i samma färg för att få ett stick, men då kombinationen endast innebär en risk att få fyra minuspoäng så är den ändå klart bättre än kombinationerna ovan.

Tio & Tio eller 5 & 6 i samma färg
Detta är en betydligt bättre hand eftersom den ger dig två olika utvägar för att få ett stick. Det finns med andra ord två kort som kan förbättra handen.

5 & 7 & 9 i samma färg
Detta är fortfarande en hålstege men mycket bättre än hålstegarna som beskrivits ovan eftersom det finns två olika kort som ger dig ett stick.

5 & 7 i samma färg plus en till sjua
Detta är en ganska bra hand som kan förbättras med hjälp av tre olika kort som ger dig ett stick.

5 & 6 i samma färg plus en till 6
Detta är en bra kombination där hela fyra olika kort kan hjälpa dig.

7 & 8 i samma färg plus 7 & 8 i en annan färg
Detta är den bästa kombination du kan ha i Gin rummy då det finns 8 olika kort som hjälper dig och ger dig ett stick.

Nu när vi har tittat mer på vilka kort man vill se i början av en Gin rummy-hand så kan vi titta mer på strategi.

Strategier och tips för Gin Rummy

Ta bara upp kort du behöver. Ta aldrig upp kort på spekulation.
Du vet aldrig när din motståndare kommer knacka och speciellt online sker detta ofta tidigt. Du skall därför alltid fokusera dina krafter på att få det du behöver för att skapa stick och undvika minuspoäng. Du skall därför normalt alltid undvika att spela spekulativt. Ett undantag från detta kan vara när du vill vilseleda din motståndare att tro att du behövde ett kort som du plockar upp spekulativt.

Knacka tidigt
Det här tipset har vi redan nämnt längre upp men det är så viktigt att jag vill trycka på det igen. Att knacka tidigt är alltid viktigt i Gin rummy men blir extra viktigt när du spelar online. Den relativt lilla bonusen värd 25 poäng som du får för en ginhand är inte värd att jaga då du troligen kommer att förlora på poäng på det över tid. Normalt slutar ett Gin rummy-spel när 2/3 av leken har använts så man skall inte vara rädd att knacka innan halva leken har använts.

Börja med att slänga höga kort du inte kan använda
Höga kort som inte ger stickmöjligheter skall bort från din hand så snart som möjligt för att undvika minuspoäng. Om du har två höga kort som kan skapa ett stick kan du behålla dem och hoppas på att få det tredje kortet du behöver fram tills ungefär halva leken har använts. Vid denna tidpunkt börjar knackningsrisken bli så hög att dessa kort också skall slängas för att undvika minuspoäng.

Kom ihåg alla slängda kort
Ett bra kortminne är mycket viktigt i Gin rummy och om du har svårt att komma ihåg vilka kort som har spelats bör du försöka träna ditt kortminne eftersom det ger en stor fördel att veta vilka kort som är borta och vilka som finns kvar. Om du vet vilka kort som har spelats vet du vilka stick som fortfarande kan kompletteras och vilka kort som är säkra att slänga eftersom de är mindre troliga att kunna användas i stick. Det hjälper dig också räkna ut vad din motståndare har på handen. Om du spelar Gin rummy online kan du använda papper och penna för att alltid veta vilka kort som spelats även om du har dåligt minne.

Släng kort motståndaren inte kan använda
Bästa alternativet är normalt ett kort av samma valör eller ett över/under vad din motståndare slängde. Om du slänger ett över, se till att det är av annan färg än det din motståndare slängde. Om din motståndare till exempel slängde en femma så skall du försöka slänga en annan femma eller en sexa av en annan färg än hans femma.

Kort av medelhög valör är mer värda eftersom de kan ingå i fler kombinationer
Kort i mitten av leken kan ingå i fler kombinationer, och de absolut mest värdefulla korten om man ser till hur många stick de kan ingå i är sjuor. Undvik därför att slänga sjuor och till viss del även sexor och åttor tidigt i ett spel.

Variera ditt spel och vad du slänger för att inte bli förutsägbar
Precis som i många andra kortspel så är det bättre om din motståndare inte kan förutse hur du spelare och agera därefter. Om du alltid spelar på samma sätt blir det mycket lättare för en spelare att lista ut vad du har på handen och vilken din strategi är. Man skall därför se till att variera sitt spel, åtminstone om man spelar flera spel mot samma motståndare.

Variera hur du sorterar dina kort
Om du alltid sorterar dina kort på samma sätt blir det enkelt för din motståndare att gissa sig till vad du har på handen. Variera sorteringen för att inte ge din motståndare mer info än nödvändigt.

Tänk på att dina motståndare förmodligen kommer att slänga höga kort de inte kan använda först
Din motståndare har förmodligen tagit del av tips för vinnande Gin rummy-spel och har precis som du fått lära sig att kasta höga kort tidigt. Detta kan du använda till din fördel genom att ibland behålla höga kort i spelets inledning som du normalt skulle kasta. På så sätt kan du försöka dra nytta av att din motståndare troligen kastar höga kort. Använd inte denna teknik för ofta eftersom den då blir förutsägbar och lättutnyttjad.

Om motspelaren tar upp ditt slängda kort så skall du försöka lista ut hur hon behövde det
Försök alltid analysera din motståndares spel så mycket som möjligt. Varje handling din motståndare gör ger dig lite mer information om hennes hand. Det är därför det är så viktigt att komma ihåg kort. Försök lista ut vad din motståndare har och vill ha så att du kan undvika att spela kort som kan gynna din motståndare.

Försök vilseleda din motspelare
Din motspelare kan troligen också dessa strategier och kommer troligen till stor del att spela efter dem. Du kan anpassa ditt spel efter detta och göra saker som normalt inte är förenlig med bra Gin rummy strategi för att vilseleda motspelaren och förhoppningsvis därmed förhindra honom från att läsa din hand och spela ett bra defensivt spel. Du tvingar honom då till ett rent offensivt spel eller lurar in honom i ett felaktigt försvar där han skyddar stick som du egentligen inte är intresserad av.

Försök genomskåda när din motståndare försöker lura dig
Precis som vi just har rekommenderat att du skall försöka vilseleda din motståndare så kommer han att försöka vilseleda dig. Det är därför viktigt att försöka förutse och genomskåda fällor som motståndaren kan försöka locka in dig i. Överanalysera dock inte motståndarens spel då detta kan göra dig lättare att lura. Att försöka ha en grov överblick istället för att fixera vid varje handling kan ofta vara bättre för att se sanningen.

Semibluffa
Normalt skall man endast plocka upp kort man behöver när man spelar Gin rummy men det kan ibland vara bra att frångå detta för att ge sken av att man behöver något man inte behöver. Om du vill försöka vilseleda motståndaren på detta vis, gör det med en semibluff genom att plocka upp ett kort som du normalt inte skulle plocka upp men som ändå ger dig ett stickdrag med minst två utvägar. Genom att göra detta tillför du mer värde till din hand än om du hade plockat upp något som du inte alls behövde. Det är bäst att plocka upp låga kort på detta sätt som inte ger mycket minuspoäng. Du skall dock också beakta de signaler du skickar ut då målet med att vilseleda en motståndare måste vara att få henne att spela ut kort du behöver.

Slutsats

Om du lär dig strategierna ovan och hur du bäst tillämpar dem när du spelar Gin rummy så har du kommit ett långt steg på vägen mot att bli en bra Gin rummy spelare. Dock kan inget ersätta erfarenhet och hur mycket du än läser om Gin rummy strategi så är det att verkligen spela som kommer att göra dessa strategier till de ryggmärgsreflexer de måste bli snarare än något du hela tiden måste tänka på.

Bästa sättet att bli en bra Gin rummy spelare är att läsa strategier och spela mycket för att få både kunskap och erfarenhet. Gin rummy online erbjuder möjligheten att snabbt få mycket spelerfarenhet och man kan på bara några veckor eller månader skaffa sig erfarenhet som brukade ta åratal att få.