Unibet meddelade precis att de tecknat avtal om att förvärva Bet24 och hela deras verksamhet. I framtiden kommer kunderna hos Bet24 att överföras till Unibet och varumärket Bet24 läggs sen ned.

Nordic Betting Ltd heter nuvarande ägaren och är en av de ledande speloperatörerna i Nordeuropa under varumärket Bet24. Köpeskillingen för verksamheten och tillgångarna uppgår till 13,5 miljoner EUR vilket erläggs kontant.

Förvärvet är Unibets tredje förvärv på en reglerad marknad de senaste månaderna och syftet är att:

  • Stärka Unibets marknadsposition på den nyreglerade danska marknaden
  • Stöda Unibets starka organiska tillväxt på övriga nordiska marknader
  • Ge synergier och stordriftsfördelar

Nordic Betting Ltd hade ett spelöverskott om 10,5 miljoner EUR för räkenskapsåret 2011.

Unibet avser att föra över samtliga kunder och så småningom namnändra från Bet24 till Unibet, men tillsvidare kommer verksamheten att fortsätta som Bet24.

Som en del i transaktionen kommer Unibet att flytta över omkring 45 anställda från Nordic Betting Ltd till den egna maltesiska verksamheten i enlighet med maltesisk lagstiftning gällande överlåtelse av verksamhet.

Transaktionens fullföljande är beroende av tillstånd från licensmyndigheterna där så krävs, vilket förväntas innan slutet av andra kvartalet 2012.