Trottingbet.com som ägs av Trottingbet SA, som är registrerade och licenserade på Costa Rica lanserar nu spel på svenskt trav.

Vi ser väldigt ljust på framtiden för den svenska marknaden och för svenskt travsport. ATG har gjort ett kanonjobb med travsporten sedan sedan starten 1974 och de erbjuder ett fantastiskt utbud av spel. Vi ger en stor eloge till ATG för sin del i uppbyggnaden av den svenska travmarknaden. Vi tror däremot att travet skulle kunna bli ännu bättre genom att fler aktörer tillåts komma in på marknaden, säger företagets VD Magne Steier.

Som det ser ut idag så släpps ingen annan spelaktör in fullt ut på den svenska marknaden. Detta gör att marknaden inte är konkurrenskraftig och ATG måste ha en återbetalningsprocent som ligger under 70 %. Trottingbet är övertygade att samtliga inom travsporten skulle gynnas av en marknad som är mer öppen för konkurrens. Konkurrens bygger bättre villkor för spelarna, samtidigt som det i framtiden kommer bidra med mer pengar till travsporten, berättar företagets VD Magne Steier vidare.