En dag efter Phil Iveys offentliga uttalande om att han inte kommer att delta i årets World Series of Poker och att han beslutat sig för att vidta rättsliga åtgärder mot Tiltware – Full Tilt Pokers företag för mjukvara och marknadsföring – har Tiltware offentliggjort ett svar.


Ivey vidtar rättsliga åtgärder mot Full Tilt Poker efter han bland annat anser att de gjort sig skyldiga till kontraktsbrott, och han kräver ersättning för förlorad inkomst och affärsmöjligheter.

Tiltware svarade genom att offentliggöra följande meddelande:
”Trots hans skenheliga offentliga uttalanden handlar Phil Iveys grundlösa stämningsansökan om att hjälpa en enda spelare – honom själv. I ett försök att ytterligare berika sig på andras bekostnad tycks Mr. Ivey har tajmat sin stämningsansökan för att kullkasta pågående överenskommelser med flera parter, överenskommelser som skulle föra pengar tillbaka till spelarnas fickor. Faktum är att Mr Ivey har bjudits in – och tackat nej till – att genomföra åtgärder som skulle kunna hjälpa företaget i dessa strävanden, inklusive att betala tillbaka en stor summa pengar som har är skyldig sajten. Tiltware betvivlar att Mr Iveys oseriösa och egennyttiga stämningsansökan någonsin kommer att nå till rättegång. Men om den gör det ser företaget fram emot att presentera fakta som visar att Mr Ivey sätter sina egna finansiella intressen framför de spelare han hävdar att han försöker hjälpa.”
Det här kan bli en smutsig kamp.