Devilfish Poker har köpts upp av The Weather Lottery och kommer att bli en del av deras verksamhet.

Devilfish Poker grundades av engelske pokerstjärnan David “Devilfish” Ulliott och han har fungerat som varumärkets ansikte hela vägen sedan starten. Under en period var Devilfish Poker en del av UB.com, men när sponsoravtalet mellan UB.com och Ulliott inte förlängdes återgick Devilfish Poker till att stå på egna ben.

Enligt uppgifter som publicerats i Yorkshire Post visade Devilfish Pokers redovisning inte någon vinst i den senaste rapporten. I slutet av juni rapporterades drivsförluster på £106 331 samtidigt som bruttoförtjänsten låg på £783 353.

Köpet av Devilfish Poker gick enligt utsago på £330 000, varav £40 000 betalades kontant och återstoden ska betalas med aktier. Vid försäljningsdatumet hade Devifish Poker förpliktelser som låg strax över £10 000.

The Weather Lottery gör det möjligt för organisationer att samla in pengar till välgörenhet, utbildning, idrottsverksamhet med mera genom att erbjuda hjälp med att arrangera lotto och sportsbetting. Man har hittills saknat pokerverksamhet, något som köpet av Devilfish Poker kommer att råda bot på det.

”Styrelsen anser att detta köp, vid en tidpunkt då det fortfarande finns betydande orealiserad potential för utveckling, passar vår spelstrategi,” sa The Weather Lotteries styrelseordförande Tim Razzall. ”Devilfish Poker är ett etablerat varumärke i en sektor som kompletterar TWL:s befintliga spelverksamhet.”

Affären offentliggjordes precis innan julledigheterna och nyheten fick handeln med företagets aktier på Londonbörsen att öka markant. På julafton nådde man 89 pence, men mot slutet av dagen hade kursen sjunkit tillbaka till 66 pence, något som ändå motsvarade en tioprocentig ökning från startpriset.