För ett tag sedan presenterades regeringens utvärdering av Svenska Spels poker på nätet. Utredningen konstaterar att Svenska Spels spelansvarsverktyg fungerar väl och uppskattas av spelarna. Man har också förslag på ytterligare ansvarsverktyg – förslag som Svenska Spel anser är bra och som kommer att genomföras under året. Utredningen föreslår även att det vore bra om Svenska Spel får tillstånd att samarbeta med statskontrollerade, nationella spelbolag i andra länder.

I regeringens utvärdering av Svenska Spels poker på Internet framkommer tydligt att Svenska Spels spelansvarsåtgärder har effekt. Andelen spelare med riskabla eller problematiska spelvanor är betydligt mindre hos dem som enbart spelar hos Svenska Spel. Andelen spelare med ”grövre” problem är störst hos dem som enbart spelar hos övriga bolag som befinner sig utanför det svenska regelverket.

Utredningen konstaterar också att kunderna är positivt inställda till Svenska Spels spelansvarsåtgärder. Åtta av tio spelare tycker det är bra att man måste sätta beloppsgränser när man spelar på Svenska Spels nätpoker. Sju av tio tycker det är positivt att man måste sätta tidsgränser för sitt spelande.

I utredningen ställer man sig också positiv till möjligheten att låta Svenska Spels kunder spela tillsammans med utländska nätpokerspelare i internationella nätverk. Detta skulle sannolikt leda till att en större andel spelare skulle spela på den ur spelansvarsperspektiv bästa internetsajten.

- ”Det är ett förslag som ligger helt i linje med vår kanaliseringsfilosofi om att det är bättre att spela på en ansvarsfull och kontrollerad spelplats, än hos aktörer som inte omfattas av villkor som skyddar spelarna” säger Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink.

Utredningen konstaterar även att Svenska Spel i alla delar klart och tydligt har följt villkoren i regeringens tillstånd, i linje med de högt ställda ambitionerna för spelansvaret.

Utredningen konstaterar att Svenska Spel har lyckats med sitt uppdrag att kanalisera spelintresset med hjälp av spelansvarsåtgärder, vilket har skett till mer än en tredjedel av marknaden.

Nya ”spela-lagom-verktyg” införs
Redan i början av maj infördes insättningsbudget för allt spel på svenskaspel.se. Det innebär att spelaren alltid måste bestämma sig för hur mycket pengar man maximalt vill spela för per månad. Det är inte möjligt att spela för mer pengar än man har angivit i sin personliga budget. Funktionen med insättningsbudget har sedan starten varit tillgänglig på Svenska Spels nätpoker. Nu får alla Svenska Spels Internetkunder tillgång till verktyg som ger dem ännu större möjlighet att spela lagom och därmed hålla kontroll på sitt spelande.

Kort därefter är det dags att införa det ”spela-lagom-verktyg” som utredningen föreslår, det vill säga återkommande information för pokerspelarna om den egna ackumulerade vinst- eller förlustställningen i kronor räknat.

- ”Eftersom våra kunder ser så positivt på de spelansvarsåtgärder som sedan starten har funnits på Svenska Spels nätpoker, samtidigt som det i utredningen fastslås att riskerna för spelberoende minskar tack vare dessa åtgärder, är det helt naturligt för oss införa ytterligare ”spela-lagom-verktyg” även på våra övriga spel på Internet” säger Jesper Kärrbrink.