Koncernen Svenska Spel gjorde ett resultat för 2008 på 5 108 miljoner kronor, en minskning med 139 miljoner jämfört med 2007. Exklusive engångsposter 2007 är resultatförsämringen 46 miljoner.

–”Ett starkt resultat med tanke på den allt hårdare konkurrensen från utländska, internetbaserade spelbolag och egna intäktspåverkande spelansvarsåtgärder”, säger Anders Hägg, ekonomidirektör och tillförordnad VD under 2008.

Nettoomsättningen från spelverksamheten under årets sista kvartal uppgick till 2 150 miljoner kronor, en ökning med 23 miljoner jämfört med motsvarande period i fjol. Totalt uppgick nettoomsättningen från spelverksamheten till 8 071 miljoner under 2008, en ökning med 157 miljoner.

Det sämre resultatet jämfört med föregående år beror delvis på satsningar gjorda inom nya verksamheter som Bingo och lottförsäljning via idrottsföreningar. Betydande investeringar har också gjorts för att byta ut gamla Jack Vegas-automater mot nya med större möjligheter att erbjuda integrerade spelansvarslösningar.

–”Det är ändå det näst bästa resultatet i bolagets i historia och jag är mycket nöjd. Konkurrensen på spelmarknaden har varit hårdare än någonsin under 2008. Internetbaserade, utländska spelbolag som verkar utanför den svenska regleringen har ökat sina reklaminvesteringar med drygt 230 miljoner, medan vi har minskat något och lagt en större del av vår reklambudget på Spela Lagom-reklam”, säger Anders Hägg.

Resultatet innebär att Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen tillförs 1 337 miljoner respektive 182 miljoner – som sedan fördelas till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet.
Svenska Spels satsning på spelansvar har fortsatt under 2008. Bland flera åtgärder märks bland annat införandet av obligatorisk spelbudget på Internet.

I oktober tilldelades Svenska Spel World Lottery Associations nyinstiftade pris, WLA Award for Responsible Gaming Excellence, för ”best practice” inom området ansvarsfullt spelande.

–”Vi ser det som ett stort erkännande och ett kvitto på att det vi gör ger resultat. Det sporrar oss till att fortsätta att utveckla vårt spelansvar. Vi kan också konstatera att vårt spelansvarsarbete uppskattas av allt fler av våra kunder.”
–”Vår verksamhet ska alltid bygga på en god balans mellan ett spelutbud som svarar upp mot marknadens förväntningar och samhällets och individens behov av socialt ansvarstagande på spelområdet.”

Den 9 januari presenterades Meta Persdotter som ny VD för Svenska Spel. Persdotter tillträdde posten den 1 februari.

Ytterligare spelansvarsverktyg infördes under 2008 bl a krav på ”veckobudget” vid överföring av pengar till spelkontot på Internet. Svenska Spels styrelse beslutade även att inleda en avveckling av bingohallsverksamheten under 2009. Jesper Kärrbrink valde att lämna posten som VD den 21 april.