Vid världsorganisationen World Lottery Associations kongress på Rhodos utsågs Svenska Spel på torsdagskvällen till världens främsta spelbolag på området ansvarsfullt spelande.
-”Det är fantastiskt roligt och ett stort erkännande för det ansvarsarbete som vi bedriver och satsar hårt på att fortsätta utveckla”, säger Svenska Spels tillförordnade vd Anders Hägg och styrelseordföranden Margareta Winberg. Finansminister Anders Borg meddelade att han är stolt över bolaget och utmärkelsen.

Vid World Lottery Associations (WLA) förra kongress i Singapore 2006 beslutades att instifta ett pris för att uppmuntra branschens arbete med ansvarsfullt spelande. Priset – WLA Award for Responsible Gaming Excellence – ska tilldelas det bolag bland organisationens medlemmar som anses stå för ”best practice” inom området ansvarsfullt spelande.

I samband med att årets WLA-kongress på Rhodos avslutades sent igår kväll, tillkännagav presidenten Arch Gleason och juryns ordförande Mike Randall att priset går till Svenska Spel, eftersom bolaget ”totalt sett uppvisar ett förstklassigt agerande på området ansvarsfullt spelande”. Svenska Spel vann också första pris i underkategorin ”bästa utbildningsprogram för spelombud/återförsäljare”.

Juryn har bestått av en grupp experter på företags sociala ansvar (Corporate Social Responsibility). Medlemmarna i juryn kommer alla från andra branscher, exempelvis banksektorn och industrin.

Svenska Spels tillförordnade vd Anders Hägg:
-”Vi är naturligtvis otroligt glada och stolta – många spelbolag runtom i världen har under senare år satsat mycket på att utveckla sina spelansvarsprogram så konkurrensen om priset har varit hård.
Svenska Spels ordförande Margareta Winberg var under kvällen i kontakt med finansminister Anders Borg som meddelade att han var stolt över bolaget.”

-”Vårt uppdrag från regeringen pekar med tydlighet ut det sociala ansvarstagandet som det överordnade syftet med Svenska Spels verksamhet. Därför känns det naturligtvis mycket bra att oberoende internationell expertis konstaterar att vi idag leder utvecklingen på detta viktiga område. Det är ett stort erkännande som sporrar oss att bli ännu bättre”, säger Margareta Winberg.

FAKTA – World Lottery Association
World Lottery Association är en sammanslutning av spelbolag som innehar nationella eller regionala tillstånd för de marknader de är verksamma på. Cirka 130 spelbolag från 76 länder och fem kontinenter, som tillsammans omsätter 180 miljarder dollar, ingår i organisationen.

Källa: Svenska Spel