Svenska Spel stänger av sju ombud som misslyckats med ålderskontrollen vid två provköpstillfällen under maj och juni. Totalt har 22 ombud stängts av hittills under 2008, fördelat på drygt 600 provköp. Samtidigt ökar andelen godkända provköp till den högsta nivån sedan provköpen inleddes.

- ”Provköpen är ett sätt för oss att kontrollera att ålderskontrollen fungerar tillfredsställande hos våra ombud. Ålderskontrollen är oerhört viktig för vår verksamhet och vi kommer målmedvetet att arbeta vidare för att eliminera det minderåriga spelandet”, säger Håkan Sjöstrand, divisionschef på Svenska Spel.

Provköpen går till så att en person i åldern 18-20 år försöker lämna in ett spel hos ombudet som då, enligt Svenska Spels regler, är skyldigt att kontrollera legitimation. Det ombud som inte kontrollerar legitimation blir underrättade skriftligen och ett andra provköp genomförs därefter i nära anslutning till det första. Om ombudet även denna gång inte begär legitimation blir ombudet avstängt i fyra veckor. Om ombudet efter avstängningen vid ytterligare två tillfällen glömmer att kontrollera legitimation blir det uppsagt.

- ”Vi införde hårdare regler för ålderskontrollerna i fjol. Samtidigt är det alltid trist att stänga av och säga upp ombud. Därför jobbar vi hela tiden med att förbättra och utveckla förutsättningarna för att ombuden skall hantera detta på ett bra sätt, bland annat genom information och utbildning. Och nu börjar vi se en riktigt bra utveckling”, säger Håkan Sjöstrand.

De spelombud som nu stängs av är verksamma i Lekeryd, Visby, Luleå, Älvsbyn, Malmö, Jönköping och Östersund. Det rör sig om bensinmackar, större livsmedelsbutiker och mindre tobakshandlare.

- ”Två av ombuden stängdes av redan för ett par veckor sedan medan de fem kvarvarande stängs av under perioden 30 juni – 27 juli”, säger Håkan Sjöstrand.

Samtidigt ökar andelen godkända provköp kraftigt. Under en period i slutet av 2006 klarade endast 25 procent av kontrollerade ombud det första provköpet. Hittills i år har cirka 80 procent av ombuden klarat det första provköpet.

- ”Det är väldigt glädjande och visar att både Svenska Spel och ombuden tar detta på allvar. Vid de senaste kontrollerna ligger andelen godkända till och med långt över 80 procent”, säger Håkan Sjöstrand.

Svenska Spel kommer i år att genomföra ungefär 1700 provköp.