svenskaspelpokerSvenska Spel Poker har identifierat drygt 25 300 spelare som förlorat pengar till de fuskare som upptäcktes i pokerrummet i mitten av februari. En majoritet av de drabbade spelarna har förlorat mellan 10 kronor och 500 kronor till fuskarna, och Svenska Spel kommer att betala ut totalt 3,8 miljoner kronor i kompensation för att täcka förlusterna.

Om du är en av de drabbade spelarna kommer pengarna att sättas in direkt på ditt spelkonto hos Svenska Spel Poker.

Fusket bestod i att använda sig av programvara som är förbjuden enligt användarvillkoren för Svenska Spel Poker. Brottet mot avtalsvillkoren upptäcktes tidigare i år och 15 spelare stängdes av från Svenska Spel Poker. Sedan dess har Svenska Spel och pokerklientens tillverkare Boss Media analyserat miljontals händer för att kunna identifiera vilka pokerspelare som förlorat pengar till fuskarna.

”Det har varit en lång och utdragen process att identifiera alla kunder och hur de drabbats, men nu känns det bra att kunna återbetala pengarna,” säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

För att förhindra att Svenska Spels pokerspelare drabbas av liknande incidenter i framtiden har Svenska Spel Poker trappat upp säkerhetsarbetet ytterligare.

”Vi har genomfört en intern utredning för att kartlägga hur detta kunde hända. Resultatet pekade på ett antal förbättringsåtgärder. Vi har bland annat uppdaterat våra övervakningssystem, vi har infört nya rutiner och vi har utarbetat nya metoder för att upptäcka liknande regelbrott för att stärka vår säkerhet,” säger Lennart Käll.

För mer information, gör ett besök hos Svenska Spel Poker.