svenskaspelpokerSvenska Spel kommer att göra Spelkortet obligatoriskt från och med sommaren 2014, med undantag för köp av fysiska lotter och spel inne på Casino Cosmopols casinon.

Spelkortet är ett fysiskt plastkort som du lämnar fram när du spelar hos Svenska Spel hos spelombuden runt om i Sverige. Kortet är registrerat i ditt namn och gör att även dina spel blir kopplade till ditt namn, bland annat för att Svenska Spel ska kunna kontakta dig om du skulle vinna och inte höra av dig till Svenska Spel. Att använda sig av Spelkortet är även kopplat till en del andra förmåner och möjlighet att delta i särskilda kampanjer.

Den som spelar hos Svenska Spel i datorn eller mobilen har alltid ett virtuellt Spelkort eftersom alla spel man gör hos Svenska Spel på nätet är kopplade till ens namn. Man får alltså tillgång till samma vinstbevakning, kampanjer, etc som den som spelar med Spelkortet hos ett spelombud.

Spelkortet inte längre valfritt hos spelombuden

Än så länge är det valfritt att använda sig av Spelkortet hos spelombuden, med undantag för spel på vissa spelformer. Detta innebär att man kan spela anonymt. (Legitimation kan dock krävas för att visa att man har fyllt 18 år.)

Ett exempel på en spelform som för närvarande inte kräver Spelkort men som kommer att kräva Spelkort från och med sommaren 2014 är Vegasautomaterna.

”Vårt beslut blir en kraftfull insats för att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden. Vi är övertygade om att spelkortskrav är en viktigt del i ett mer konsekvent och tydligt spelansvar, och att det leder till en utveckling av en sund och säker spelmarknad. Samtidigt måste vi även i fortsättningen utveckla ett brett utbud av attraktiva spelupplevelser, så att våra kunder inte söker sig till oreglerade spelsajter,” säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

Även efter sommaren 2014 kommer det att vara tillåtet att köpa fysiska lotter hos spelombuden utan Spelkort, och det kommer även att gå att besöka och spela hos Casino Cosmopol utan Spelkort. (För att spela hos Casino Cosmopol räcker det som vanligt med att man är registrerad hos just Casino Cosmopol och kan visa godkänd legitimation.)

Motverka bedrägerier, upptäcka problemspelare

I ett pressmeddelande anför Svenska Spel flera olika anledningar till varför Spelkortet kommer att göras obligatoriskt.

”Krav på spelkort blir ett viktigt verktyg för att förebygga problematiskt spelande, stärka ålderskontrollen ytterligare samt förebygga brott och bedrägerier. Dessutom får kunden bättre möjligheter att ha koll på sitt spelande eftersom både information och åtgärder anpassas efter kundens individuella spelbeteende,” skriver Svenska Spel i sitt pressmeddelande.

Enligt Svenska Spel kommer det bli svårare att använda Svenska Spel för bedrägerier och penningtvätt efter att det obligatoriska Spelkortet har införts.

”Det har under hösten riktats misstankar mot ett flertal fotbollsmatcher, och i några av fallen har vi kunnat konstatera avvikande spelmönster och polisanmält. Det här är en utveckling vi tar på stort allvar eftersom bedrägerier av detta slag kan skada både oss och våra kunder, men framför allt urholka idrottens trovärdighet och integritet,” säger Lennart Käll.

Svenska Spel vill även använda det obligatoriska Spelkortet för att fånga upp spelmissbruk.

”Genom att använda vår spelkort skapas förutsättningar för en utökad service till kunden med nya funktioner som till exempel information om spelhistorik, självbegränsningar i tid och pengar och avstängning från koncernens samtliga spel. Det ger oss även möjlighet att bli mer proaktiva i kundrelationen och att vi kan ta initiativ till dialog med de kunder som kanske spelar för mycket,” säger Lennart Käll.

Endast svenskar kan ha Spelkort

För att få ett Spelkort hos Svenska Spel måste man lämna in en ansökan och uppfylla vissa krav. Ansökan kan göras hos spelombud, hos Svenska Spel online eller genom att ringa till Svenska Spels kundtjänst. Legitimation kan krävas.

För att kunna ha ett Spelkort måste man ha fyllt 18 år, och vara folkbokförd och ha en adress i Sverige. Besökare från andra länder, eller svenska medborgare som är folkbokförda utomlands, kan alltså inte ha ett Spelkort.

När du ansöker om Spelkort kan Svenska Spel även pröva om du ”i övrigt bedöms lämplig att inneha Spelkort”.

Som innehavare av Spelkort är man enligt avtalsvillkoren skyldig att genast anmäla förändringar av den information man uppgivit. Om man till exempel skaffar sig ett Spelkort och sedan flyttar från Sverige måste man alltså kontakta Svenska Spel och berätta det.

Svenska Spel har enligt avtalsvillkoren rätt att, i samband med ansökan om Spelkortet och därefter under hela kundförhållandets giltighetstid, kontrollera med tredje man att du uppfyller kraven för att få ha ett Spelkort.

För mer information om Spelkort och vilka spel som kommer att kräva Spelkort från och med sommaren 2014, gör ett besök hos Svenska Spel.