I slutet av 2011 meddelade PokerStars att det skulle ske förändringar i VIP-programmet och utdelningen av VIP Player Points (VPP:s), och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

En av de största förändringarna rör hur VPP:s beräknas. VPP delas ut beroende på hur stor potten är vid ett kontantbord. Tidigare har alla spelare som deltagit i handen fått lika många VPP:s, men förändringen innebär att man nu kommer att få VPP:s baserat på hur mycket man själv lagt in i potten.

Varje förändring hos en pokersajt brukar göra nå’n missnöjd, men PokerStars hade förmodligen inte förutsett den lavin av klagomål som omedelbart började luftas i pokervärlden, bland annat i det välbesökta pokerforumet Two Plus Two där PokerStars anklagades för att försöka roffa åt sig ännu mer pengar och missbelåtna spelare började tala om revolt.

Kritiken kommer framförallt från pokerproffs och seriösa amatörer som inte bara är beroende av de direkta vinster de gör vid pokerbordet utan också har kommit att förlita sig på den kontanta belöning de får från PokerStars lojalitetsprogram varje månad – en belöning vars storlek påverkas av hur många VPP:s de drar in. Det är också så att man få bättre konvertering av poäng ju högre upp i VIP-klubben man klättrar, så en minskning av VPP:s slår inte bara mot belöningen direkt utan har också en effekt på längre sikt om den får spelare att halka ned till lägre VIP-nivåer.

Den här typen av professionella och semi-professionella spelare tenderar att spela mycket tajt och ofta lägga sig redan innan floppen. Dels handlar det om att inte spela dåliga händer, dels om att det är enklare att ha många bord igång samtidigt om man inte fullföljer så många händer. Tidigare har de fått lika många VPP:s som alla andra vid bordet, men nu kommer de få nöja sig med betydligt mindre från de händer där de lägger sig tidigt och inte satsar mycket.

De spelare som kommer att få fler VPP:s per hand med den nya beräkningsmetoden är de som ofta är med hela vägen i en hand och lägger in mycket pengar i potten. I den här gruppen hittar vi framförallt spelare som inte spelar poker särskilt ofta, vilket innebär att de trots förändringarna förmodligen inte kommer att lyckas klättra särskilt högt i VIP-klubben. Trots att de får många VPP:s när de väl spelar är antalet timmar de spelar per månad helt enkelt för lågt för att poängsumman ska bli tillräckligt stor för att nå VIP-klubbens övre nivåer. På grund av detta får dessa spelare en tämligen dålig konvertering av sina poäng och kan därför inte hämta ut lika stora belöningar som de tajta högvolymspelarna har gjort fram tills nu. Detta är vad som ligger bakom större delen av protesterna mot PokerStars nya beräkningsmodell.

”Detta innebär att nästan alla reguljära högvolymspelare kommer att förlora pengar, hobbyspelarna tjänar mycket lite på det, och stars behåller resten,” skriver till exempel forummedlemmen Msauce på Two Plus Two.

PokerStars representant ”PokerStars Steve” har öppet medgett att förändringarna kommer att gynna PokerStars.

”Det är svårt att korrekt beräkna hur stora besparingar denna förändring kommer att generera, men vår preliminära uppskattning, förutsatt att spelandet förblir det samma, ligger i spannet 1,5% – 2% av bruttorejken för kontantbord,” skriver han hos Two Plus Two. ”Vi planerade att använda de här pengarna för att minska rejken och investera i marknadsföring och andra initiativ som för hobbyspelare till sajten.”

PokerStars har sänkt rejken, men det har inte varit tillräckligt för att göra spelarna hos Two Plus Two glada. Tvärt om organiserade de en slags ”Occupy PokerStars” där planen var att så många spelare som möjligt skulle öppna så många bord som möjligt den 1 januari klockan 12:00 EST, ta upp platser och sedan låta bli att spela. Målet var att störa spelet tillräckligt för att få PokerStars att uppmärksamma deras missnöje och dra tillbaka förändringarna.

Eftersom protesten organiserades i det offentliga forumet Two Plus Two fick PokerStars naturligtvis reda på den i förväg, vilket innebär att spelarna fick den uppmärksamhet de ville ha utan att ens behöva vänta till den 1 januari. PokerStars meddelade att förändringarna i rejkstrukturen skulle suspenderas i väntan på vidare utvärdering. däremot hade inga planer på att skrinlägga införandet av den nya beräkningsmodellen för VPP:s. PokerStars passade också på att bjuda in en handfull spelare till sitt kontor på Isle of Man för att diskutera frågan vidare.

Eftersom PokerStars gick vidare med att införa den nya beräkningsmodellen genomfördes protesten planenligt den 1 januari, men PokerStars vidtog givetvis åtgärder och såg till att det inte gick att öppna upp massor av bord samtidigt. Inaktiva spelare flyttades från bord och tilläts bara spela ett bord i taget, och det hela skedde så snabbt att det var uppenbart att PokerStars gjort vissa förändringar i sin programvara för att motverka ”Occupy PokerStars”.