Spelet på hästar ökar för femte året i rad. 2008 omsattes nästan 12 miljarder kronor på V75 och de andra spelformerna varav cirka 70 procent gick tillbaka till spelarna i form av vinster.
Hur kommer det att spelas under det nya året i tider av åtstramningar och finansoro?

ATG (AB Trav och galopp) redovisar en ny rekordomsättning, 11,97 miljarder kronor för 2008. Att
jämföra med det tidigare rekordet 11,87 miljarder året dessförinnan.
- Vi har haft otur med inställda tävlingar på grund av hästinfluensa och konkurrens av bland annat EM i fotboll. Att vi trots detta kunde öka med 100 miljoner kronor är vi mycket nöjda över, säger ATG:s vd Remy Nilson.

Spel i sämre tider
Ökningen i fjol var dock betydligt mera kraftfull, plus 600 miljoner kronor. Finanskrisen påverkade travsporten som samhället i övrigt. Men frågan är hur mycket. Problemen på världens börser inträffade trots allt ganska sent på året. Hur blir det 2009?
- Vi måste vara ödmjuka inför den samhällsoro som råder och hur den kan komma påverka oss. Dock vet vi att spelandet följer konsumtionsmönstret inom detaljhandeln ganska väl. Människor spelar inte mer i sämre tider men drar heller inte ner på långa vägar lika mycket som på kapitalvaror – bilar, tv-apparater och så vidare. Sett ur ett historiskt perspektiv brukar spelmarknaden varken öka eller svänga neråt med mer än fem procent, säger Remy Nilson.

Sneglingar på V75
V75, V65 och V64 är spelformerna ATG har störst förtjänst på. Dessa har också gått bäst 2008.
Det största spelet är dock fortsatt V75, travsportens lok. 85 miljoner kronor i veckan spelas det i snitt för på V75. Totalt omsattes 4,5 miljarder kronor i fjol bara på den spelformen. Ett framgångskoncept många länder är intresserade av att ta efter?

- Ja det är många som sneglar på V75 men ännu så länge är det bara i Italien man kommit igång. Italienarna kallar sitt spel ”V7″, men det är en ren kopia av V75.