Nyligen lanserades Rush Poker på Full Tilt Poker, vilket är världens snabbaste pokerspel. Den här nya spelformen är framtagen för att minimera väntetider så att du kan spela poker hela tiden. Du går med i en stor spelarpool och möter ett nytt bord med motståndare i varje giv. När du lägger din hand, flyttas du snabbt till ett annat bord och en ny giv direkt.

För att spela ännu snabbare, kan du använda knappen Quick Fold för att byta bord och se nästa giv omedelbart.

I standardutseendet finns Rush Poker i filterområdet längst upp i lobbyn. Ställ in ditt filter på Rush Poker, Hold’em, No Limit och sedan de insatser du vill spela för. Din spellista kommer att innehålla Rush Poker-spel att välja ifrån:

Du kan sortera spellistan efter kategorier som antal spelare, snittpott och givar per timme. För mer information om hur man ställer in filtren och hur man skapar en favoritlista, gå till sidan om standardutseendet.

När du har hittat det Rush Poker-spel du vill spela, dubbelklickar du på det spelet för att gå till Rush Poker-lobbyn. Du kan också gå till ett Rush Poker-spel genom att använda de lobby-widgets för Rush Poker som finns i standardutseendet.

Från Rush Poker-lobbyn kommer du igång genom att klicka på knappen Spela nu längst upp till höger. Det här öppnar ditt Rush Poker-bord, där du kan välja ditt inköpsbelopp.

När du har valt inköpsbelopp påbörjas en tre sekunder lång nedräkning innan du går med i spelet.

Att spela Rush Poker
När du går med i ett Rush Poker-spel, ingår du i en stor spelarpool och blir placerad vid första lediga bord. Du får lägga stora mörken när du först går med i ett Rush Poker-spel. Efter det hamnar den spelare som gått längst tid utan att lägga en mörk på stora mörken för den given. Den lilla mörken och andra bordsplaceringar slumpas för varje giv.

När man spelar ett Rush Poker-spel gäller samma regler som för standardringspel. När du lägger dig, förflyttas du till ett nytt bord för nästa giv. När bordet är fullt startar en ny giv.