Solvallas HästägarföreningDet grymtas en hel del bland medlemmarna i Solvallas Hästägarförening och i ett brev tillställt bland andra ATG och Svensk Travsport går man till hårt angrepp mot hur den svenska travsporten styrs för närvarande. Man menar att hästägarklimatet i Sverige idag fullständigt har havererat och att fokus inom svenskt trav helt och hållet, och helt felaktigt, ligger på travet som en kassako för staten.

Det är ord och inga visor i brevet och Solvallas Hästägarförening menar att hästägarna är minst sagt förfördelade i travindustrin. ”Hästägarna är helt utelämnade till satsningar och avtal som ATG, Kanal 75 och ST:s administration bestämmer sig för”, heter det i brevet. Man menar vidare att hästägarna endast ”får det (social) bidrag som blir över”.

Ett havererat hästägarklimat

Föreningen lägger i brevet fokus på kostnader, och framför allt de kostnader som rör unghästar. Man visar siffror på att det enbart är 1% av unghästarna som genom inspelade prispengar bär sina egna kostnader. Några anledningar är saxningen av onsdagstävlingarna, transporterna land och rike runt till olönsamma tävlingar samt att prispengarna helt enkelt är för dåliga.

Åtgärdsplan och förslag

Solvallas Hästägarförening har tagit fram en mängd förslag på förändringar i hur travsporten ska organiseras för att hästägarna ska kunna få en större kostnadstäckning och för att svensk travsport överlag ska få en högre kvalitet. Här är lite kort om några av dem.

Fasta dagar för navbanor
Föreningen vill att förslaget ska träda i kraft från och med 1 januari 2015. Syftet är en större kontinuitet samt att regionerna ska få mer inflytande över tävlingsplaneringen.

Olönsamma tävlingstillfällen läggs ned
Föreningen menar att det är för många av tävlingstillfällena som är olönsamma för hästägarna och att dessa tävlingar enbart genererar inkomster till ATG och statskassan. Förslaget är att lägga ned olönsamma tävlingstillfällen alternativt slå samman dem med andra tävlingar.

Större prispotter
Föreningen föreslår att ett lägsta förstapris ska införas samt att en pallplats inom streckspelet ska ge full månadstäckning för en proffshäst.

Hot om strejk och andra åtgärder

Det återstår att se hur ATG och ST ställer sig till Solvallas Hästägarförenings förslag. Klart är att föreningen inte tänker vika sig. Om ST inte ger något besked kommer föreningen att verka för att V86-omgången den 12 november (Owners’ Day på Solvalla) inte ska gå att genomföra.

Du kan läsa mer om bakgrunden och föreningens förslag i brevet som du hittar här.